Image
21.4.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: SAP špecialista za 8000 € mesačne

Názov pozície    SAP Špecialista
Predpokladaná suma plnenia    5000 až 8000 € mesačne
Miesto plnenia                 Nemecko / Nürnberg
Termín                 02.05.2016 - 31.12.2016
Nástup na projekt          ASAP, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • v rámci danej ponuky hľadáme viacero kandidátov podľa SAP špecializácie uvedenej v požiadavkách nižšie
 • konzultácie, implementácia a testovanie pri zavádzaní SAP riešenia
 • cestovné náklady sú už súčasťou ceny plnenia uvedenej v ponuke

Požiadavky

 • min. 1 ročné skúsenosti so SAP-om
 • požiadavky na jednotlivých kandidátov:
 • senior SAP FM (PSM) - min. 5 ročné skúsenosti so SAP FM (PSM)
 • middle SAP Basis Administrator BW - min. 2-ročné skúsenosti so SAP Basis Administráciou
 • middle SAP Basis Administrator Solution Manager - min. 3-ročné skúsenosti so SAP Basis Administráciou
 • junior SAP SRM, MM tester  - min. 1-ročné skúsenosti so SAP SRM, MM testingom
 • middle SAP SRM, MM tester - min. 3-ročné skúsenosti so SAP SRM, MM testingom
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • zodpovednosť

Jazykové znalosti / stupeň

 • Nemecký jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá