Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: SAP ABAP Architekt za 5600 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    5000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.08.2016 - 01.12.2016
Nástup na projekt          18.07.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   4 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji rozsiahleho medzinárodného SAP riešenia
 • revízia a návrh architektúry riešenia tak, aby bolo riešenie efektívne a malo minimálne nároky na údržbu
 • vývoj portálových riešení nad systémom SAP
 • vytváranie databázových štruktúr, vývoj transakcií, tvorba dokumentácie, testovanie riešenia a školenie používateľov
 • komunikácia a spolupráca priamo s finálnym zákazníkom

Požiadavky

 • min. 5-ročná prax so SAP ABAP programovaním
 • pokročilé skúsenosti s návrhom architektúry pre znovupoužitelnosť ABAP objektov (Sdandard ABAP Objects, ABAP OO Class structure and overall concept design)
 • pokročilé skúsenosti s návrhom architektúry pre znovupoužitelnosť integračných objektov pre viac požiadaviek (IDOC, BAPI, ALE, Web Services ...)
 • skúsenosti so SAP Retrofit alebo Bespoke nástrojom
 • skúsenosti so SAP TMS
 • výhodou: skúsenosti so SAP PI
 • výhodou: skúsenosti s Transport Express nástrojom
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • zodpovednosť

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá