Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Názov pozície UX/UI Dizajnér za 4100 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 11.07.2016 - 11.01.2017
Nástup na projekt          11.7.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • komunikácia s klientom a programátormi
 • zozbieranie požiadaviek od používateľov
 • tvorba prototypov a používateľských scenárov
 • tvorba wireframe-ov
 • testovanie navrhnutých dizajnov s používateľmi
 • projekt je vhodný aj pre skúseného front-end Web Programátora, ktorý ma skúsenosti s návrhom UX/UI dizajnu

Požiadavky

 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s návrhom a dizajnom webových aplikácii
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
 • praktická znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
 • pokročilá znalosť Illustrator, Photoshop, OmniGraffle alebo iný grafický a wire-framing nástroj
 • pokročilá znalosť s vytváraním wireframe-ov, storyboards, user flows, process flows a site maps
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá