Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA programátor za 8300 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    7300 až 8300 € mesačne
Miesto plnenia                 Nemecko / Norinberg
Termín                 01.09.2016 - 01.03.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na agilnom JAVA vývoji v jednom zo SCRUM tímov o veľkosti 6-7 programátorov + 1 SCRUM Master
 • tvorba odhadov, vývoj a testovanie nových požiadaviek
 • analýza požiadaviek pre potreby vývoja
 • kooperácia na vývoji riešenia pre verejný sektor Nemecka
 • všetky náklady spojene s ubytovaním a cestovaním su hradené zákazníkom

Požiadavky

 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA, J2EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť a používanie J2EE návrhových vzorov
 • znalosť ORM Hibernate
 • znalosť Spring-u
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne SVN)
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: znalosť Oracle WebLogic Servera
 • výhodou: znalosť DB Oracle
 • výhodou: skúsenosti s Code Quality Analysis nastrojom Sonar (pre Eclipse)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Nemecký jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá