Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA programátor za 4600 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.08.2016 - 01.01.2017
Nástup na projekt          01.07.2016 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • ponuka je vhodná aj pre 3-4 členný tím JAVA programátorov (tím môže byť zložený zo senior ale aj z middle programátorov), pričom pravidelné stretnutia a on-site účasť na projekte bude zastrešovať Team Leader
 • analýza, programovanie a testovanie požiadaviek podľa zadania zákazníka
 • programovanie systému pre registračné pokladne
 • práca formou: 3 dni/týždeň on-site (Bratislava) a 2 dni/tyždeň off-site (home-office)

Požiadavky

 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA-e na strane backend-u
 • pokročilá znalosť Java 7 SE
 • skúsenosti s Swing GUI
 • skúsenosti s webovými službami SOAP, REST, JSON, XML
 • základná znalosť aplikačných serverov
 • zakladná znalosť Spring Framework-u, EJB3
 • zakladná znalosť JPA2, EclipseLink, Hibernate
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne SVN)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá