Image
20.5.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA programátor za 4400 € mesačne

Názov pozície    JAVA Programátor
Predpokladaná suma plnenia    4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 05.09.2016 - 05.01.2017
Nástup na projekt          1.6.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   4 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj reportov prostredníctvom JasperReports
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA

Požiadavky

 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA: J2EE
 • min. 2-ročné skúsenosti s reporting-om v JasperReports
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • výhodou: skúsenosti s DB MySQL
 • základná znalosť HTML a CSS
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá