Image
21.4.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA programátor za 4400 € mesačne

Názov pozície             JAVA Programátor
Predpokladaná suma plnenia             4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia            Slovensko / Bratislava
Termín            05.09.2016 - 05.03.2017
Nástup na projekt       ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie            4 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce         živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj integračného rozhrania medzi back-end systémami a systémami tretích strán
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA Back-End

Požiadavky

 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA, J2EE
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v J2EE 6 alebo 7
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním design pattern-ov a anti-pattern-ov
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • skúsenosti s EJB/CDI, JAX-RS, JPA 2.x
 • skúsenosti s test-driven vývojom
 • skúsenosti s repozitory systémom Git
 • výhodou: skúsenosti s JSF PrimeFaces
 • výhodou: skúsenosti s DB My SQL
 • výhodou: skúsenosti s JBoss Application Server
 • základné skúsenosti s HTML a CSS
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: .NET B-E programátor za 4800 € mesačne

18.08.2016 15:08

Predpokladaná suma plnenia    4400 až 4800 € mesačne Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava Termín                 15.08.2016 - 15.12.2016 Nástup na projekt          15.08.2016 - 29.08. ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: FE JAVA programátor za 4600 € mesačne

18.08.2016 15:07

Predpokladaná suma plnenia    4200 až 4600 € mesačne Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava Termín                 15.08.2016 - 15.11.2016 Nástup na projekt          15.08.2016 alebo do ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Jr. JAVA programátor za 2100 € mesačne

18.08.2016 15:05

Predpokladaná suma plnenia    1700 až 2100 € mesačne Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava/Košice Termín                 15.08.2016 - 15.01.2017 Nástup na projekt          15.08.2016 a ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá