Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA programátor za 4100 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia                 Švajčiarsko / Bratislava/Off-site
Termín                 01.09.2016 - 01.09.2018
Nástup na projekt          01.09.2016 - 01.10.2016 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   2 - 3 roky s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 17 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • na začiatku spolupráce (2 týždne) bude potrebné intenzívnejšie pôsobenie priamo u zákazníka vo Švajčiarsku
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 2 - 3 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)

Požiadavky

 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA, J2EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF
 • skúsenosti s EJB/CDI
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse
 • výhodou: skúsenosti s GWT
 • výhodou: skúsenosti s Angular.JS
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne
 • Nemecký jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá