Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA programátor za 3300 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    1500 až 3300 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.09.2016 - 01.11.2016
Nástup na projekt          01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   2 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA
 • spolupráca na migrácii, vývoji a rollout-e korporátneho CMS (Content Management System) postaveného na AEM (Adobe Experience Manager) v oblasti automotive
 • projekt je vhodný aj pre juniorných kandidátov/absolventov (s menším počtom realizovaných projektov), ktorí majú záujem spolupodielať sa a profesne rásť na zaujímavom zahraničnom projekte v mladom dynamickom kolektíve, nasávať znalosti a rožširovať si cenný stack technického, tímového a projektového know-how.

Požiadavky

 • min. 2-ročné skúsenosti (napr. vysokoškolské projekty) s programovaním v JAVA: J2EE
 • znalosť HTML, JavaScript (ideálne štandard ECMAScript)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...)
 • komunikačná znalosť anglického jazyka
 • výhodou: skúsenosti s JSP (ideálne s knižnicou taglib)
 • výhodou: znalosť/chápanie konceptu Content Repository API for Java (JCR) na úrovni vytvárania uzlov do štruktúry content management-u
 • výhodou: skúsenosti s web framework-om Apache Sling
 • výhodou: skúsenosti s HTML template-ovacím jazykom Sightly (introduced with AEM 6.0)
 • výhodou: skúsenosti s ESP (ECMAScript Server Pages)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá