Image
20.5.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA Liferay programátor za 4900 € mesačne

Názov pozície    JAVA Liferay Programátor
Predpokladaná suma plnenia    2600 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.06.2016 - 01.06.2017
Nástup na projekt          01.06.2016 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   1 rok s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • kooperácia na vývoji rôznorodých inovatívnych (webových) riešení v rámci projektov pre rôzne oblasti
 • spolupráca v rámci agilného tímu v oblasti JAVA
 • spolupráca možná v SETUPe: 3 dni on-site (Bratislava) + 2 dni off-site

Požiadavky

 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • [základná až vynikajúca] znalosť vývoja v rámci portálu Liferay
 • znalosť Spring-u
 • znalosť JPA
 • znalosť JSF (výhodou: ICEfaces)
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne SVN)
 • výborná znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • výhodou: znalosť continuous integration servera Bamboo
 • výhodou: znalosť návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá