Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: JAVA EE programátor za 4800 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4400 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.09.2016 - 01.09.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji portálového riešenia v oblasti TELCO
 • kooperácia na technologicky zaujímavom projekte v agilnom tíme
 • vývoj novej funkcionality
 • optimalizácia kódu

Požiadavky

 • min. 4-ročná prax s JAVA EE
 • znalosť JAVA 7
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s vývojom SPA (Single Page) web aplikácií
 • znalosť  HTML5, CSS3, JavaScript (výhodou: znalosť JS framework-ov: jQuery/AngularJS/...)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti so Spring-om
 • znalosť Hibernate-u
 • praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • skúsenosti s Bootstrap-om
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne GIT)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá