Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Integračný programátor za 7000 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    6200 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia                 Česko / Bratislava/Praha
Termín                 15.08.2016 - 15.08.2017
Nástup na projekt          15.08.2016 - 01.10.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • dizajn/vývoj v rámci integračného stream-u rozsiahlého projektu
 • intergrácia bankových systémov a aplikácií
 • spolupráca na rozvoji interného integračného framework-u
 • vývoj podporných skriptov a konektorov (JAVA/C/Perl)
 • návrh a vývoj Web Service-ov a komunikácie medzi nimi
 • alokácia možná v Bratislave alebo Prahe podľa preferencií a možnosti kandidáta

Požiadavky

 • min. 2-ročné aktívne projektové skúsenosti s IBM Integration Bus (IIB) alebo Websphere Message Broker (WMB)
 • skúsenosti s návrhom Web Service-ov
 • programátorske skúsenosti s vývojom v JAVA/C/Perl/...
 • silná orientácia v oblasti integrácie systémov a aplikácií
 • znalosť UML
 • znalosť SQL
 • znalosť XML (výhodou: XPath)
 • používateľska znalosť OS Linux
 • výhodou: znalosť message oriented middleware nástrojov (IBM MQ, JMS)
 • výhodou: skúsenosti s produktami Websphere Integration (WMB, MQ, ESB, DataPower)
 • výhodou: skúsenosti s prípravou a realizáciou integračných testov (napr. SoapUI ...)
 • výhodou: znalosť WSDL 2.0
 • výhodou: znalosť WS-I (Web Services Interoperability)
 • výhodou: znalosť WSS (Web Services Security)
 • výhodou: znalosť Apache CXF alebo iného WS frameworku
 • výhodou: skúsenosti s DB IBM DB2

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá