Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: ICT/Business analytik za 5100 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4500 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava/Viedeň
Termín                 01.07.2016 - 01.07.2017
Nástup na projekt          01.07.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • analýza a modelovanie business procesov
 • zber, definovanie a prioritizácia požiadaviek
 • definovanie rozsahu projektu
 • spolupráca pri definovaní projektových plánov a cieľov
 • definovanie obrazoviek
 • tvorba výstupov analýzy - uce cases, mock-ups, user stories
 • spolupráca s vývojovým tímom pri implementácii riešenia
 • tvorba používatelskej príručky
 • SETUP spolupráce:
 • po zahájení spolupráce prebehne cca. 1-týždňové intenzívne zaškolenie v Madride (ESP),
 • následne pôsobenie vo Viedni (AT) v SETUPe: full-time on-site (resp. 4 dni/týždeň - Viedeň, 1 deň/týždeň - Bratislava) v dĺžke 02 - 03 mesiace,
 • následne pôsobenie v Bratislave v SETUPe: full-time on-site s občasným vycestovaním do Viedne k zákazníkovi z oblasti automotive

Požiadavky

 • min 4-ročné skúsenosti na pozícii Business Analytika
 • business analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí
 • skúsenosti s UML a niektorým z modelovacích nástrojov (Enterprise Architect, Rational Rose, ...)
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • silné analytické schopnosti
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • preferovaná: komunikačná znalosť nemeckého jazyka
 • aktívna znalosť anglického jazyka a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • výhodou: prehľad v EU a miestnej legislative
 • výhodou: skúsenosti s participáciou na vývoji SW pre finančnú doménu
 • výhodou: skúsenosti s funkčným modelovaním, dataflow modelovaním, dátovým modelovaním
 • výhodou: skúsenosti s programovaním (J2EE, Spring, REST WS, Javascript, Ext JS)
 • výhodou: skúsenosti s návrhom databázovej štruktúry (Oracle, PL/SQL)

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk – Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá