Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: FileNet programátor za 7000 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    6600 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.10.2016 - 01.01.2017
Nástup na projekt          1.10.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   3 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • návrh zlepšení na základe komunikácie so zákazníkom
 • návrh, vývoj, konfigurácia a implementácia FileNet P8 aplikácií
 • rozširovanie, úprava a údržba existujících FileNet riešení
 • zhodnotenie potreby zmien a ich implementácia do systémov
 • práca na komplexných a analytických úlohách

Požiadavky

 • min. 2-ročná prax s IBM FileNet P8
 • pokročilá znalosť DMS a IBM FileNet P8
 • pokročilá znalosť FileNet API
 • pokročilá znalosť FileNet procesov
 • skúsenosti s IBM FileNet Content Manager V5.2
 • základné poznatky o workflow-och
 • výhodou: skúsenosti s JAVA vývojom
 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Tester za 4100 € mesačne

14.12.2016 11:36

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4100 € mesačne Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava Termín                                              02.01.2017 - 02.04.2017 Ná ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: JAVA back-end Programátor za 6000 € mesačne

15.12.2016 00:01

Predpokladaná suma plnenia    5600 až 6000 € mesačne Miesto plnenia                                Rakúsko / Kufstein Termín                                              02.01.2017 - 02.01.2018 Nástup ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: .NET Programátor za 4500 € mesačne

15.12.2016 00:00

Predpokladaná suma plnenia    3400 až 4500 € mesačne Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava Termín                                              02.01.2017 - 02.04.2017 Ná ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá