Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: ETL programátor za 4600 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.11.2016 - 01.05.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 - 01.11.2016, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajn, vývoj, testovanie, optimalizácia a implementácia ETL
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • podpora spracovania DWH (ETL Informatica)
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia

Požiadavky

 • praktické skúsenosti s ETL nástrojmi (Informatica)
 • veľmi dobrá orientácia v oblasti DWH/ETL/BI
 • praktické skúsenosti s CASE nástrojmi (Sybase Power Designer výhodou)
 • praktické skúsenosti s SQL databázami ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012
 • praktické skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL
 • výhodou: praktické skúsenosti s písaním Shell skriptov
 • samostatnosť
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá