Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: C programátor za 4200 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Prešov
Termín                 01.09.2016 - 01.09.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 - 01.10.2016 alebo dohodou, part-time / full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • Embedded C (nízkoúrovňové) programovanie na mikro-kontroleroch (vytvorenie HW vrstvy)
 • vývoj aplikácií pre embedded systémy
 • vývoj multiplatformového portovateľného SW
 • práca s procesormi STM 32 na platforme RTOS (Real-Time Operating System)
 • práca s rozhraniami I2C, DMA, UART, SPI, USB a pod.
 • práca na embedded operačných systémoch
 • vývoj a úprava ovládačov pre rôzne periférie (SD karta, displeje, USB, tlačiarne, WIFI, LAN, ...)
 • spolupráca na framework-u embedded zariadení
 • práca možná v rôznych kombináciach alokácie: off-site (home-office)/on-site (PO kraj), full-time/part-time podľa preferencií a možnosti kandidáta

Požiadavky

 • min. 3-ročná prax s Embedded C programovaním na mikro-kontroleroch (s/bez RTOS)
 • skúsenosti s architektúrou a programovaním na procesoroch STM32
 • projektové skúsenosti s rôznymi typmi rozhraní: I2C, DMA, UART, SPI, USB a pod.
 • projektové skúsenosti s vývojom/úpravou ovládačov pre rôzne periférie: SD karta, displeje, USB, tlačiarne, WIFI, LAN, atď
 • skúsenosti s ebedded development nástrojmi KEIL/Visual Studio
 • skúsenosti s remote spôsobom tímovej spolupráce
 • záujem o rozvoj znalostí v oblasti architektúry procesorov
 • výhodou: skúsenosti s nízkoúrovňovým programovaním a vytváraním vlastnej HW vrstvy
 • výhodou: skúsenosti s vývojom multiplatformového portovateľného SW
 • výhodou: skúsenosti s ARM (Advanced RISC Machine) architektúrou
 • výhodou: znalosť cloud-ových technológií
 • výhodou: znalosť GUI technológií
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá