Image
20.5.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: C++ programátor za 4800 € mesačne

Názov pozície    C++ Programátor
Predpokladaná suma plnenia    4500 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.09.2016 - 01.09.2017
Nástup na projekt          01.08.2016 - 01.09.2016, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   1 rok s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • Vývoj novej a rozširovanie existujúcej funkcionality systémov/aplikácií profesionálnej meracej techniky pre oblasť priemyslu (automotive, letectvo, ...).
 • Návrh a vývoj C++ aplikácií.
 • Kooperácia v tíme o veľkosti cca. 5 ľudí.

Požiadavky

 • min. 4-ročná prax s programovaním v C++
 • výborná znalosť princípov OO programovania
 • znalosť C++ 11 alebo C++ 14
 • znalosť sady knižníc Boost alebo POCO alebo framework-u ACE (Adaptive Communication Environment)
 • znalosť UML
 • výhodou: skúsenosti s vývojom analytických algoritmov komplexných aplikácií/systémov
 • výhodou: skúsenosti so spracovaním/analýzou informácií z meracích prístrojov
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá