Image
15.12.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: BI/DWH Analytik za 4900 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4300 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava
Termín                                              01.12.2016 - 01.03.2017
Nástup na projekt                          01.12.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie                                3 mesiace s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce                            živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • zber, analýza, riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • vytváranie UML diagramov potrebných pre realizáciu zadania
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám

Požiadavky

 • veľmi dobrá orientácia v oblasti DWH
 • praktické skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov
 • praktické skúsenosti s SQL databázami ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012
 • praktické skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi (Sparx Enterprise Architect, Power Designer výhodou)
 • všeobecná orientácia v bankových procesoch, pojmoch a produktoch
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia PCR

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Tester za 4100 € mesačne

14.12.2016 11:36

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4100 € mesačne Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava Termín                                              02.01.2017 - 02.04.2017 Ná ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: JAVA back-end Programátor za 6000 € mesačne

15.12.2016 00:01

Predpokladaná suma plnenia    5600 až 6000 € mesačne Miesto plnenia                                Rakúsko / Kufstein Termín                                              02.01.2017 - 02.01.2018 Nástup ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: .NET Programátor za 4500 € mesačne

15.12.2016 00:00

Predpokladaná suma plnenia    3400 až 4500 € mesačne Miesto plnenia                                Slovensko / Bratislava Termín                                              02.01.2017 - 02.04.2017 Ná ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá