Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: BI/DWH Analytik za 4900 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    4300 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.09.2016 - 01.03.2017
Nástup na projekt          01.08.2016 - 01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov z obchodných útvarov a technickými riešiteľmi
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • vykonávanie Change Impact analýz
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov
 • príprava testovacích skriptov
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám

Požiadavky

 • veľmi dobrá orientácia v oblasti DWH/ETL
 • praktické skúsenosti s SQL databázami ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (Power Designer výhodou)
 • znalost MS Office aplikácií
 • všeobecná orientácia v bankových procesoch a produktoch
 • výhodou: skúsenosti s ETL nástrojmi
 • výhodou: skúsenosti s portálovým riešením MS Sharepoint 2010 pre report portál
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá