Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Aplikačný (2nd Level) Admin za 4100 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 01.10.2016 - 01.02.2017
Nástup na projekt          01.09.2016 - 31.10.2016, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • administrácia rozsiahlej (pred rokom migrovanej) implementácie Atlassian Confluence (Team Collaboration Software)
 • riešenie a optimalizácia výkonnosti nasadeného riešenia
 • riešenie a delegácia vzniknutých problémov (napr. konfigurácia Apache Server-a s proxy)
 • zbieranie/sumarizovanie "Thread Dumps" a komunikácia s klientom ohľadom ich riešenia
 • testovanie a vyhodnocovanie použiteľnosti existujúcich a nových plugin-ov aplikácie
 • testovanie a vyhodnocovanie nových verzií Wiki
 • spoluúpráca v tíme o veľkosti 3-4 administrátorov

Požiadavky

 • min. 1-ročná prax na pozícii Aplikačný Administrátor (2nd/3rd Level Administration)
 • silné praktické skúsenosti v IT oblasti
 • skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. adminstráciou aplikačných serverov (Tomcat/JBoss/...)
 • znalosti v oblasti Operations
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka (pre potreby e-mailovej a telefonickej komunikácie)
 • výhodou: znalosť prostredia Atlassian Confluence (Team Collaboration Software)
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v JAVA
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v JavaScript-e alebo inom script-ovacom nástroji
 • výhodou: skúsenosti s agilnou metodikou DevOps (Development & Operations)
 • profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom
 • silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti
 • schopnosť a chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Nemecký jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá