Image
18.8.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: Android programátor za 5800 € mesačne

Predpokladaná suma plnenia    5200 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia                 Rakúsko / Viedeň
Termín                 01.09.2016 - 01.03.2017
Nástup na projekt          15.08.2016 - 01.09.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   6 - 12 mesiacov s možnosťou predlženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji komplexného a rozsiahlého SW riešenia pre mobilné zariadenia pod Android OS v oblasti cestovných služieb
 • príprava konceptu, vývoj a integrácia android aplikácii v rámci systému
 • spolupráca na analýze a návrhu niektorých časti riešenia
 • uskutočňovanie Code-reviews a Design-reviews
 • príprava testov jednotlivých modulov
 • komunikácia s projektovým manažérom pri návrhu odhadov jednotlivých task-ov
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týždeň on-site + 1 deň/týždeň off-site

Požiadavky

 • min 3-ročná aktívna znalosť Android SDK (JAVA)
 • znalosť Android API
 • výborná znalosť formátu JSON
 • skúsenosti s automatizovanými testami
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s návrhom DB modelu (DB modelovanie)
 • konverzačná znalosť nemeckého jazyka (slovom i písmom)
 • zodpovednosť
 • orientácia na výkon
 • zmysel pre tímovú prácu
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • záujem o moderné technológie

Jazykové znalosti / stupeň

 • Nemecký jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá