Image
20.5.2016 0 Comments

Pracovná ponuka: .NET B-E programátor za 3600 € mesačne

Názov pozície    .NET B-E Programátor
Predpokladaná suma plnenia    3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava
Termín                 05.09.2016 - 05.09.2017
Nástup na projekt          01.06.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie   12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • kooperácia na vývoji webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality exitujúcich aplikácií a riešení
 • spolupráca a vývoj back-endovej časti aplikácie
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, USA ...)
 • na projekt je možné nastúpiť v termíne od 1.6.2016 až do 1.7.2016

Požiadavky

 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť C#
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo inej relačnej DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú ad­re­su pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá