Image
18.10.2012 0 Comments

Použité softvérové licencie sú dostupné už aj na Slovensku. Oplatia sa, sú lacnejšie.

software.jpg Legálne obchodovanie s použitým softvérom je dostupné už aj na Slovensku. Legálnosť takéhoto predaja je potvrdená rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z júla tohto roka, ktoré predstavuje míľnik v oblasti informatiky. Rozhodnutie súdu znamená, že právna istota pre zákazníkov používaných licencií je v plnej miere zabezpečená a predstavuje značnú úsporu nákladov. Výrobcovia na druhej strane nemôžu svojim zákazníkom zakázať, aby predávali svoje nadbytočné licencie, pričom toto platí aj pre tzv. OEM licencie.

Trh s použitými licenciami existuje v západnej Európe už viac ako desať rokov. Keďže doteraz nejestvoval slovenský precedens vo forme súdneho rozhodnutia, napriek legálnosti nákupu a predaja použitého softvéru niektoré súkromné osoby aj firmy pristupovali k takémuto obchodovaniu rezervovane. No rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré sa rodilo dlhých päť rokov, otvára také možnosti na softvérovom trhu.

Právne pozadie a očakávané vplyvy na slovenský trh

Pri niektorých výrobcoch, ako napr. Microsoft alebo SAP, bol aj doposiaľ možný tzv. licenčný transfer. Právna „cestička" procesu takéhoto prevodu bola tenká a bola viazaná viacerými podmienkami. Na prevod objemových (volume) licencií, ako napr. Microsoft Enterprise Agreement, bol nevyhnutný súhlas výrobcu. V budúcnosti sa však táto transferová „cestička" zmení na „autostrádu", pretože sa otvorí možnosť obchodovania aj s objemovými (volume) licenciami. Povinnosť získať súhlas výrobcu na prevod zaniká, pretože výrobca nemôže povedať nie, dokonca prevod ani nemôže zakázať. A to ani vtedy, ak licenčná zmluva výslovne zakazuje ďalší prevod. Týmto súd opäť upriamuje pozornosť výrobcov na to, že právo stojí nad zmluvami. Nedáva priestor na to, aby výrobcovia prostredníctvom zmlúv obchádzali vôľu Európskej únie, aby sa na jednotlivých trhoch výrobcovia nedostali do takej mocenskej pozície, že by okliešťovali práva zákazníkov, sledujúc svoje vlastné ciele bez akýchkoľvek obmedzení. V súvislosti s prevodom licencií OEM prebiehala na Slovensku na rozdiel od iných európskych štátov diskusia ohľadom možnosti „recyklácie" licencií OEM (napr. pri vyraďovaní hardvéru), resp. možnosti odpredať zvlášť licencie OEM a zvlášť použitý hardvér. Aj túto diskusiu súdne rozhodnutie s konečnou platnosťou ukončilo v prospech zákazníkov a v prospech trhu s použitými licenciami. Súd dokonca vyhlásil, že oproti súčasným pravidlám, keď bolo možné predať len zhmotnenú licenciu (nálepka OEM a prislúchajúci nosič CD/DVD), odteraz si môže zákazník vyrobiť dátový nosič sám, a tak na základe doktríny vyčerpania práv (exhausting rule) nie je na ďalší predaj licencie potrebný originálny dátový nosič od výrobcu softvéru. Čiže takmer všetok softvér sa stáva predateľným. Ročné obstarávacie náklady na licencie tvoria značnú časť nákladov na IT vo firmách. Firmy môžu odteraz obstarať také množstvo licencií a v takej verzii, v akej ich potrebujú. Nemusia nakúpiť za každú cenu najnovšie verzie softvérov, keď vo firme ešte stále používajú ich staršie, predchádzajúce verzie, ktoré sú pre ich potreby dostatočné. Takto môžu ušetriť až 30 - 70 % nákladov na obstaranie softvéru. Použitá licencia je rovnaká ako nová - neopotrebuje sa, každou inštaláciou je znova a znova „nová" a je obstarateľná za veľmi priaznivé ceny na trhu s používanými licenciami.

Výrobcovia síce ponúkajú softvér v rôznych komplikovaných licenčných konštrukciách, ktoré poskytujú možnosti na realizáciu úspory, ale tieto pravidlá treba dokonale poznať, aby sa dostavil požadovaný efekt. Nákup použitého softvéru však prináša úspory okamžite. Takto usporené peniaze možno investovať do zlepšenia IT infraštruktúry, do optimalizácie procesov alebo do vždy potrebného vzdelávania ľudských zdrojov.

Použitá alebo nová licencia?

Tabuľka uvádza prostredníctvom niekoľkých typických príkladov mieru možnej úspory:

tab.jpg

* Ceny sú závislé od aktuálneho stavu na burze použitých licencií

Zdroj: Licence Professional, s.r.o.


Mohlo by Vás zaujímať

Produkty

Slovenská premiéra: ASUS ZenBook 3 a ASUS ZenFone 3

25.10.2016 23:00

Vlajkové lode spoločnosti ASUS vplávali na slovenský trh naozaj symbolicky a štýlovo. Boli predstavené na tlačovej konferencii v Rivers club na lodi zakotvenej na petržalskej strane Dunaja ZenBook3 j ...

Produkty

Ako funguje štvorfarebná tlačiareň od PRUSA 3D

26.10.2016 00:00

Pred niekoľkými mesiacmi sme predstavili novú verziu 3D tlačiarne Original Prusa i3 MK2, s väčšou tlačovou plochou, automatickou kalibráciou a niekoľkými ďalšími vylepšeniami. Vývojári PRUSA 3D naprie ...

Produkty

Pripravte sa na smartfóny s 8 GB RAM. Samsung uviedol prvý mobilný pamäťový modul 8 GB LPDDR4 DRAM

25.10.2016 00:19

Samsung oznámil, že uviedol prvé mobilné 8 GB riešenie pamätí LPDDR4 DRAM, ktoré má výrazne zlepšiť používateľský zážitok najmä pre tých, ktorí používajú zariadenia s Ultra HD a veľkou obrazovkou. 8 G ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá