Image
28.6.2016 0 Comments

Pilotný ročník výučby programovania pre Android v základnej škole úspešne ukončený

Posledná hodina v školskom roku 2015/2016 klasifikovaného predmetu programovanie pre Android v Základnej škole na Karpatskej ulici v Žiline. Na poslednej hodine prebehla prezentácia znalostí, na ktorú sa prišli okrem ďalších hostí pozrieť aj viceprimátor mesta Žilina Ing. Patrik Groma a prof. Robert Hudec zo Žilinskej univerzity.

20. 6. 2016 sa konala posledná hodina klasifikovaného predmetu programovanie pre Android v Základnej škole Karpatská v Žiline. Cieľom predmetu bolo overiť jeho vhodnosť už pre žiakov základných škôl, ako aj vyladenie učebných osnov a materiálov.

Klasifikovaný predmet programovanie pre Android je výsledkom spolupráce Občianskeho združenia HARPÚNA a Základnej školy Karpatská, ktorá sa začala podpisom memoranda o spolupráci začiatkom roka 2015.

Výučba sa začala v septembri školského roka 2015/2016 a trvala až do júna. Počas celého roka mali žiaci jednu hodinu programovania týždenne a zodpovedajúci rozsah domácich úloh. Okrem programovania sa žiaci učili aj odbornú slovnú zásobu tak, aby boli schopní pracovať s dokumentáciou v anglickom jazyku.

Plánovanú úroveň znalostí žiakov sa podarilo dosiahnuť – všetci absolventi zvládnu samostatne naprogramovať jednoduché aplikácie pre operačný systém Android a zároveň sa zdokonalili v práci s voľne dostupnými zdrojmi na internete, ktoré im pomôžu v ďalšom raste a aj pri riešení konkrétnych problémov v prípade, že sa rozhodnú v tvorbe aplikácií pokračovať.

Milé prekvapenie pri realizácii bolo to, že väčšinu absolventov tvorili dievčatá, ktoré boli aj medzi najúspešnejšími podľa záverečného hodnotenia predmetu. Celkový záujem o predmet prekonal očakávania organizátorov, pretože prevýšil kapacitné možnosti predmetu, dané najmä dostupnou infraštruktúrou školy a koeficientom počtu žiakov na učiteľa.

Predmet vyučoval profesionálny programátor z praxe, ktorý odovzdával deťom na výučbe svoje znalosti, ktoré nadobudol v reálnej programátorskej praxi, čo bolo pre deti výhodné, pretože vedel súvislosti vysvetliť aj v širšom kontexte.

Ing. Michal Hybský, predseda Občianskeho združenia HARPÚNA: „Pilotný ročník výučby hodnotíme ako úspešný. Napriek množstvu prekážok sa nám podarilo pripraviť pilotný projekt, kde sa naplno prejavili výhody partnerstva školy s mimovládnou organizáciou - kombinácia skúseností školy s flexibilitou a nadšením dobrovoľníkov pre dobrú vec. Do ďalších období máme pripravené ďalšie zaujímavé predmety a dúfame, že dopadnú aspoň rovnako úspešne ako spolupráca so ZŠ Karpatská.

„Z nášho pohľadu je dobré, že žiaci majú možnosť vyskúšať si pokročilejšie technické predmety, a aj v prípade, ak sa z nich nestanú programátori, znalosť základov tvorby softvéru sa im v živote môže zísť. Dôkazom spokojnosti s výučbou je aj fakt, že v nej budeme pokračovať aj v školskom roku 2016/2017,“ povedala Mgr. Eva Smolková, riaditeľka ZŠ Karpatská.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá