Image
20.10.2015 0 Comments

Ocenili počítačovú aplikáciu, ktorú testovali naši prírodovedci

V čínskom Národnom superpočítačovom centre/National Supercomputer Center ocenila Čínska akadémia vied superpočítačové aplikácie z oblasti verejného výskumu. Toto centrum sa nachádza v Guangzhou v Číne a je domovom najvýkonnejšieho superpočítača sveta Tianhe-2 (podľa zoznamu TOP500). Medzi ocenenými bola aj aplikácia "Monte Carlo simulácie pre experiment ATLAS (CERN)".

Ako informovala hovorkyňa košickej Univerzity Pavla J. Šafárika (UPJŠ) Mária Hrehová, spustenie tejto aplikácie v čínskom HPC gride (sieť superpočítačov) bolo možné vďaka spolupráci Nordugrid, experimentu ATLAS a Čínskej akadémie vied. Kľúčovým softvérovým komponentom aplikácie je ARC-CE, ktorý je rozhraním medzi užívateľmi a HPC gridom. Na testovaní komponentu ARC-CE sa zúčastnil malý kolektív pracovníkov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením Jozefa Černáka z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky. Testovanie softvéru sa uskutočňovalo v rámci členstva v medzinárodnej spolupráce Nordugrid a národného vedecko-výskumného parku Technicom.

nscc_2.jpg

„Urobili sme správne rozhodnutie, keď sme v roku 2003 začali prvé pokusy v tom čase s novým softvérom určeným pre distribuované počítanie. Neskôr sme aktívne prispievali k jeho vývoju a využívaniu vo vedeckom bádaní. Ocenené softvérové riešenie výrazne zjednodušuje prístup užívateľov k HPC gridu a naznačuje nové možnosti prístupu na najvýkonnejší superpočítač sveta. Náš príspevok k dosiahnutiu ocenenia bol možný len vďaka dlhodobej a aktívnej práci v Nordugrid. Teší ma, že môj tím bol pri tom," konštatoval Jozef Černák.

ARC predstavuje počítačový softvér (middleware), ktorý spája a prepája softvérové komponenty, užívateľov a ich aplikácie. Pozostáva zo súboru služieb, ktoré umožňujú beh viacerých procesov na jednom alebo viacerých serveroch. ARC sa používa na vytváranie sieťových infraštruktúr rôzneho rozsahu a zložitosti. Táto technológia bola vyvinutá, aby zaistila interoperabilitu pre podporu prechodu na distribuované architektúry.

Projekt sa snaží aj o výrazný nárast povedomia a o rozšírenie používateľskej základne tohto middlewaru novej generácie sledujúcim štandardy, kompatibilným s inými middlewarmi, ponúkajúcim základ pre zdieľanie know-how v súkromnej a verejnej sfére. ARC poskytuje spoľahlivé vykonávanie základných gridových služieb, ako sú informačné služby, vyhľadávanie zdrojov a monitorovanie, zadávanie a riadenie jednotlivých úloh, sprostredkovanie, správu dát a riadenie zdrojov s využitím proprietárnych prístupov.

"Dostupnosť a ovládanie gridovej technológie je dôležitým predpokladom pre riešenie náročných úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce s laboratóriom CERN v rámci pripravovaných experimentov na novom urýchľovači LHC," uviedol Alexander Dirner.

Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP Technicom) je na Slovensku v poradí štvrtým univerzitným projektom podporeným z operačného programu Výskum a vývoj. Je zameraný na aplikovaný výskum v oblastiach Informačné a komunikačné technológie, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Strojárstvo, Stavebné inžinierstvo a Environmentálne inžinierstvo.

Na projekte spolupracujú Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove. V rámci projektu Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technicom bol na UPJŠ začiatkom roka dobudovaný univerzitný výpočtový uzol. Vo februári 2014 prešiel náročnou certifikáciou a bol integrovaný do medzinárodnej siete výpočtových uzlov v rámci Európskej gridovej infraštruktúry (EGI).

Medzi jej hlavné ciele patrí vybudovanie bezpečnej, spoľahlivej a dostupnej výpočtovej infraštruktúry pre potreby vedy, výskumu a vzdelávania. Univerzitný výpočtový uzol UPJŠ v Košiciach vďaka tomu spĺňa prísne medzinárodne štandardy. Študenti i vedeckí pracovníci UPJŠ v Košiciach majú príležitosť efektívne využívať možnosti distribuovaného spracovania úloh, rovnako ako ich kolegovia v zahraničí.

Uzol sa bude v rámci projektu UVP Technicom postupne rozširovať a zväčšovať, nielen v počte výpočtových jadier a veľkosťou dátového úložiska, ale aj programovým vybavením. Softwarovým základom daného výpočtového uzla je gridový middleware ARC (Advanced Resource Connector), ktorý vyhovuje širokej skupine užívateľov, napr. aj z podnikateľskej sféry, alebo individuálnym užívateľom. Okrem zdieľania, využívania výpočtových a údajových zdrojov umožňuje aj výmenu rozdielnych problémovo orientovaných metodologických postupov, ktoré sú často akumulované vo vedeckých výpočtoch a sústredené zväčša vo výskumných inštitúciách.


Mohlo by Vás zaujímať

Produkty

Lenovo Yoga Book a Lenovo Yoga 910 prichádzajú na slovenský trh

19.10.2016 00:08

Spoločnosť Lenovo predstavila na tlačovej konferencii dvojicu horúcich noviniek ktoré boli po prvý krát uvedené na veľtrhu IFA v Berlíne. Prvou z nich je štýlový notebook Lenovo Yoga 910. Notebook up ...

Produkty

Microsoft Ignite 2016: novinky pre Azure, Windows Server 2016, Edge, Office 365 a ďalšie produkty

20.10.2016 00:10

Druhý ročník konferencie IT profesionálov Microsoft Ignite sa konal v americkej Atlante koncom septembra. Stretlo sa tu viac ako 25 000 odborníkov, aby si vypočuli 130 prednášok.   Hneď prvý deň ohlá ...

Produkty

Vensmile K8 – minipočítač s touchpadom, zabudovaný do flexibilnej klávesnice

20.10.2016 00:13

Teraz, keď sa všetky súčasti počítača dajú vtesnať do zariadenia, ktoré sa zmestí do vrecka, výrobcovia experimentujú s rôznymi  rozmermi a tvarmi. Už sme videli počítač zabudovaný do skladateľnej klá ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá