1.3.2013 0 Comments

Novinky z portfólia Cisco Unified Access zjednocujú bezdrôtovú a klasickú pevnú sieťovú infraštruktúru

Nové prvky Cisco Unified Access zjednodušujú uplatňovanie užívateľských pravidiel a správu siete v súlade s narastajúcim trendom BYOD.

Rastúce nároky na konektivitu, služby a bezpečnosť sietí, ako aj čoraz vyšší počet mobilných koncových zariadení so sebou prinášajú potrebu modernizácie existujúcich sietí, ako aj zvyšujúce sa náklady na ich správu. Situáciu navyše výrazne komplikuje rozmáhajúci sa trend BYOD (z angl.: bring your own device - prines si svoje zariadenie), ktorý je ďalším dôvodom, prečo je súčasný prístup k sieťovej architektúre dlhodobo neudržateľný. Spoločnosť Cisco predstavila novinky z portfólia svojej platformy Cisco Unified Access, ktoré zásadným spôsobom zjednodušia správu sietí a umožnia vytvorenie zjednotenej infraštruktúry pevných a bezdrôtových sietí. Vďaka nim firmy a poskytovatelia služieb dokážu efektívne reagovať na nastupujúce trendy a s nimi spojené výzvy.

V minulosti boli bezdrôtové siete budované ako samostatná infraštruktúra prekrývajúca sa s pevnou sieťou, čo znamenalo dvojnásobnú zložitosť správy a ďalšie náklady. Prevádzka oddelených sietí a najmä implementácia bezpečnostných pravidiel pre mobilné zariadenia a rozmáhajúci sa trend BYOD je čoraz zložitejšia. Spoločnosť Cisco preto prináša riešenie v podobe sieťovej architektúry Cisco Unified Access.

Cisco Unified Access umožňuje zlúčenie pevných, bezdrôtových aj VPN sietí do jednej, vysoko zabezpečenej architektúry s jednotnou bezpečnostnou politikou a homogénnou správou. Pre riadenie konvergovanej sieťovej prevádzky platforma využíva technológiu Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC s podporou softvérovo definovaných sieťových služieb.

Medzi novinky platformy Cisco Unified Access s technológiou UADP ASIC patrí prepínač Cisco Catalyst 3850 Unified Access Switch so zabudovanou funkcionalitou ovládania WLAN a ovládač Cisco 5760 Unified Access WLAN Controller založený na systéme IOS disponujúci priepustnosťou 60Gb/s. Spoločnosť Cisco okrem toho v portfóliu Cisco Unified Access predstavila aj nové riešenia pre bezpečnosť a správu: Cisco Identity Services Engine (ISE) 1.2 a Cisco Prime Infrastructure 2.0.

Riešenia Cisco Unified Access
Pre vytvorenie zjednotenej siete prináša Cisco sieťový ekosystém s inteligentným riadením sieťových vrstiev, umožňujúci obslúžiť rýchlo rastúci počet koncových zariadení a aplikácií.

  • Prepínač Cisco Catalyst 3850 Switch zabezpečuje zjednotenie pevných a bezdrôtových sietí do jednej fyzickej infraštruktúry s unifikovanou správou; Switch podporuje granulárnu hierarchickú QoS a vďaka UOS a AIC umožňuje prehľadnejšiu kontrolu a rýchlejšie riešenie problémov.
  • Ovládač Cisco 5760 Wireless LAN Controller na báze systému Cisco IOS podporuje priepustnosť dátového toku až 60 Gb/s s využitím hierarchickej QoS, ako aj centralizované nasadenie a správu.
  • Cisco onePK - balík nástrojov pre vývoj, automatizáciu a komunikáciu so sieťovými prvkami a technológiami Cisco, zároveň umožňuje programovateľnosť sietí.

Zjednotené pravidlá
Pre vytvorenie zjednotenej sieťovej architektúry sú okrem samotnej fyzickej siete nevyhnutné aj zjednotené pravidlá zamerané na centralizovanú kontextovú bezpečnostnú politiku vo všetkých typoch sietí (pevné, bezdrôtové, VPN).

  • Cisco Identity Services Engine (ISE) je základný nástroj, ktorý administrátorom umožňuje tvorbu a správu zjednotených politík pre viaceré typy prihlasovania a koncových zariadení. Nová verzia Cisco ISE 1.2 prináša integráciu s riešeniami pre riadenie mobilných zariadení (MDM) prostredníctvom riešení od dodávateľov ako Good, Airwatch, Mobile Iron Zenprise a SAP.

Zjednotená správa
Tento prvok konvergovanej infraštruktúry zabezpečuje dohľad z jedného prostredia a vysoký výkon pre služby a aplikácie naprieč celou sieťou.

  • Cisco Prime Infrastructure 2.0 kompletne zastrešuje interakciu medzi aplikáciami, službami a koncovými užívateľmi. Okrem toho poskytuje automatizované postupy pre zjednodušenie sieťových operácií. Nová verzia 2.0 je pripravená na spoluprácu s novými prvkami infraštruktúry Unified Access, vrátane prepínačov Cisco Catalyst 3850 a ovládačov Cisco 5760.

Dostupnosť produktov
Všetky produkty tejto platformy sú v súčasnosti dostupné, okrem Cisco Prime 2.0 (dostupný začiatkom marca 2013) a Cisco ISE 1.2 (dostupný v priebehu marca 2013).


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá