Image
3.10.2016 0 Comments

Nové potreby siete IoT na príklade LoRaWAN

Internet vecí podľa kvalifikovaných projekcií ráta s nárastom na 50 miliárd uzlov v priebehu najbližších rokov. Tieto veci v internete (IoT – Internet of Things), uzly, senzory sa môžu uplatniť v najrôznejších oblastiach. Výrobná linka popretkávaná senzormi pomôže zvýšiť objem výroby, predlžuje a zlacňuje servisné cykly pre drahé výrobné zariadenia.  Ďalšia aplikácia IoT je sieť uzlov v inteligentnom meste Smart City, kde vytvára informačnú sieť pre inteligentnú dopravu a parkovanie v meste či bezpečnosť, prípadne sieťové pokrytie pre obyvateľov. Zaujímavé možnosti poskytuje sieť vecí aj pre prevádzkovateľov odberateľských sietí, ako sú vodárenské, elektrifikačné či plynofikačné siete. Zber údajov z nich dokáže vytvárať detailné spotrebiteľské modely o odberateľoch pre vodárne, elektrárne a plynárne a tie môžu ponúkať nové služby či optimalizované tarify pre svoje služby.

Nech už sieť internetu vecí pokrýva akúkoľvek doménu využitia, musí reagovať na nové aspekty a požiadavky. Napríklad taký senzor je pomerne lacné zariadenie za pár eur a ľahko si vieme predstaviť, že jeho výpočtová kapacita je mnohonásobne menšia, ak ju porovnáme s relatívne výkonným počítačom, tabletom alebo smartfónom za stovky eur. Podobne zdroje napájania internetu vecí sú často batérie senzorov na ťažko prístupných miestach, kde šetrenie batériou a predlžovanie jej servisného cyklu je jedno z dôležitých, ak nie dominantných kritérií.

Na účel vytvoriť sieť internetu vecí boli implementované nové typy sietí, vychádzajúce z konceptu siete s nízkym odberom energií, očakávanou relatívne jednoduchou sieťovou prevádzkou, ak senzor či uzol posiela krátke sieťové pakety s niekoľkými bajtmi nesúcimi namerané hodnoty a prijíma relatívne malé dátové toky ako príkazy vo forme riadenia a spätnej väzby internetu vecí.

Riešenia sietí internetu vecí ponúkajú viaceré spoločnosti, konzorciá či poskytovatelia sieťových služieb ako riešenie Low-Power, Wide-Area Networks (LPWAN). Skúsme vybrať jeden z čoraz populárnejších konceptov LPWAN, ako je sieť LoRaWAN. Tá vznikla práve ako technológia siete pre internet vecí, ktorá je optimalizovaná s ohľadom na životnosť batérií, kapacitu, dosah a pokrytú vzdialenosť ruka v ruke s nízkymi nákladmi.  V neposlednom rade LoRaWAN dovoľuje každému postaviť si takúto sieť z vlastných komponentov v priestore, kde potrebuje riešiť svoje pokrytie či už výrobného areálu, mesta, alebo inej oblasti v pôsobnosti. LoRaWAN využíva legislatívne pridelené pásmo na realizáciu takýchto sietí, ktoré v rámci EÚ zaberá šírku pásma 863 – 870 MHz. Teoretické pokrytie jednej brány s priemerom dosahu 7 km závisí aj od prekážok, no i tak aj v mestskej zástavbe možno vytvoriť hustejšie pokrytie v bodoch, kde je to potrebné.

Porovnanie sieťových technológií s LoRaWAN

Topológia siete LoRaWAN

Zobrazit Galériu
IoT

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro 1

Rozšírená realita pomôže školám

17.12.2016 00:05

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, ...

ITPro

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

13.12.2016 11:52

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v ...

ITPro

Programujeme pre Android 26 / Session Initiation protocol API

11.12.2016 00:00

Nie je žiadnym prekvapením, že Android API (od verzie 9) obsahuje podporu SIP protokolu a to vo forme automatizovaných služieb, pomocou ktorých manažuje prichádzajúce a odchádzajúce hovory. SIP spojen ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá