6.8.2015 0 Comments

Ne/pripravenosť detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami pre trh práce v SR

Mládež so špeciálnymi potrebami a trh práce

Na Slovensku je len 30% zo všetkých 240 tisíc zdravotne postihnutých občanov SR zamestnaných na trhu práce a teda 7 z 10 zdravotne postihnutých ľudí je nezamestnaných, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Podľa štatistických údajov sa v školskom roku 2014/2015 vzdelávalo v špeciálnych školách a triedach na Slovensku viac ako 35 tisíc detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Aké faktory teda považujú vybraní zástupcovia škôl vzdelávajúcich deti a mládež so ZP za dôležité pre úspešné uplatnenie sa ich žiakov a študentov na trhu práce? V rámci realizovaného výskumu nás zaujímal súčasný stav a možnosti efektívnejšej prípravy na vstup na trh práce počas ich vzdelávania.

Výskumný projekt realizovalo občianske združenie TENENET, o.z. s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom programu PRIORITY mládežníckej politiky v Novembri 2014 v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V nadväznosti na aktuálne prebiehajúci projekt „Chudoba a zamestnanie" je zabezpečená vzájomná diskusia a expertízy pracovných skupín vedúcich k návrhom na legislatívne úpravy a zmeny v politike zamestnanosti či výchovno-vzdelávacom procese aj v rámci medzirezortnej (MŠVVŠ SR, MPSVR SR) a medzisektorovej (verejný, neziskový a súkromný sektor) spolupráce.

Úplná výskumná správa dostupná na: https://tenenet.sk/wp-content/uploads/Vyskumna-sprava-PRIORITY-2014.pdf


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá