Image
28.11.2012 0 Comments

Na systém Datacentrum obcí a miest má ísť takmer 56 mil. eur

peniaze-euro.jpg DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska v rámci národného projektu Datacentrum obcí a miest Slovenska (DCOM) hľadá dodávateľa softvérového riešenia pre poskytovanie elektronických služieb samosprávy obcami v predpokladanej hodnote vyše 55,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vybudované softvérové riešenie má obciam umožniť poskytovanie elektronických služieb samosprávy svojim občanom a bude prepojené s prostredím eGovernmentu SR. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (EÚ), cieľovou skupinou občanov využívajúcich tieto služby by mali byť takmer dva milióny obyvateľov a 100 tis. podnikateľských subjektov pôsobiacich v pripojených obciach.

Financovanie projektu vybudovania informačného systému DCOM bude zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) - Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa. Ako druh postupu verejného obstarávania zvolilo DataCentrum užšiu súťaž. Uchádzači o zákazku budú musieť spolu s predloženou ponukou zložiť aj zábezpeku vo výške 300 tis. eur. Zároveň musia preukázať, že za roky 2009 až 2011 dosiahli v oblasti týkajúcej sa predmetu tendra obrat vo výške 45 mil. eur bez DPH. Kandidáti môžu svoje ponuky predkladať do 4. januára 2012.


Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá