Image
10.12.2012 0 Comments

Na komunikáciu občanov a firiem s úradníkmi smeruje 25,53 mil. eur

ministerstvo-financii.jpg Ministerstvo financií prikleplo Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 25,53 mil. eur, ktorý bude smerovať na druhú etapu projektu Elektronické služby spoločných modulov. Projekt má zabezpečiť komunikáciu občanov a podnikateľov s úradníkmi cez internet prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (UPVS). Portál by mal okrem komunikácie umožniť aj uhrádzanie platieb, služby budú dostupné 24 hodín 7 dní v týždni.

V rozpočte projektu sa počíta s osobnými nákladmi vo výške takmer 500-tisíc eur, so školeniami za 150-tisíc eur, propagáciou v hodnote takmer 100-tisíc eur a špeciálnymi službami za vyše 1 mil. eur. Na nákup softvéru pripadne z rozpočtu projektu takmer 21 mil. eur, na nákup výpočtovej techniky bude smerovať 2,8 mil. eur. Väčšia časť z finančného príspevku bude uhradená z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). S nasadením systému sa počíta v júli 2014.


Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá