14.1.2013 0 Comments

Na bezodplatný prevod (bez)cenných papierov máte už len tento rok

Vlastníte cenné papiere ešte z čias kupónovej privatizácie? Mnohé z nich už nemajú žiadnu trhovú hodnotu, ale pozor! Aj tak musíte platiť poplatok za vedeniu účtu. Ak sa chcete tomuto poplatku vyhnúť, môže ešte stále - avšak len do konca tohto roka - požiadať o bezodplatný prevod týchto papierov na Fond národného majetku.

„Ešte stále je veľa ľudí, ktorí o povinnosti platiť poplatky a ani o možnosti elegantne sa týchto bezcenných papierov zbaviť, nevedia. Našim cieľom teda je upozorniť ich na to, aby si preverili, či nie sú majiteľmi účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov. Na tomto účte môžu mať vedené zaknihované cenné papiere, ktoré pre nich nemajú z rôznych dôvodov hodnotu. Pritom minimálny poplatok, ktorý musia zaplatiť za vedenie účtu v evidencii CDCP je 12 Eur, ale - možno spadajú aj do kategórie, keď od nich bude CDCP požadovať až 198 Eur.", uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka RM- S Market, Ing. Elena Osuská.

Zákonom č. 160/2009 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Nové ustanovenia umožňujú majiteľom cenných papierov ponúknuť cenné papiere o ktoré nemajú záujem na prevod fondu. Táto možnosť však platí už len do konca roka 2013! Pritom mnohí o tom, že sú majiteľmi cenných papierov, ani nemusia vedieť. Kto si chce overiť, či vlastní takýto cenný papier, môže tak urobiť osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva priamo na pracoviskách RM-S Marketu či na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty pod odbornou garanciou RM-S Marketu. Tam požiada o výpis zo svojho majetkového účtu a následne sa môže rozhodnúť, ktoré akcie chce previesť - všetky, alebo len niektoré. Ak teda zistíte, že vaše cenné papiere sú bezcenné a nechcete za ne každý rok platiť poplatky, môžete požiadať o ich bezplatný prevod na viacerých miestach po celom Slovensku. „Dá sa to urobiť na pracoviskách RMS-Market, ktorých majú občania k dispozícii 5 - dve v Bratislave, potom v Nitre, v Žiline a v Košiciach, alebo na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty. Pre bezproblémové vybavenie prevodu je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz. V prípade zmien osobných údajov aj doklady preukazujúce vykonanú zmenu.", vysvetľuje člen predstavenstva a právnik RM - S Market, Mgr. Martin Vrzgula.

V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nechcete alebo nemáte čas venovať tejto problematike, môžete bez problémov splnomocniť vami vybranú blízku osobu. Na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisom môže za vás vykonať všetky úkony, ale nielen to. Člen predstavenstva a riaditeľ informačných technológií spoločnosti RMS-Market Ing. Marián Stančík dodáva: „Zastupovať vás môže aj naša spoločnosť RM-S Market. Stačí, ak vyplníte splnomocnenie, kde uvediete aké cenné papiere chcete previesť na Fond národného majetku a s overeným podpisom tento doklad pošlete na adresu našej spoločnosti. Všetko potrebné už potom vybavíme za vás".

V prípade prevodu cenných papierov na FNM, tento preberá za prevodcu poplatky za vedenie účtu za rok v ktorom došlo k prevodu a maximálne za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. V prípade, ak ste poplatok už zaplatili a rozhodli ste sa pre prevod, FNM vám poplatok vráti.

Skôr ako sa rozhodnete, máte unikátnu a mimoriadne jednoduchú možnosť, ako sa o všetkých podrobnostiach informovať. Volajte bezplatne na číslo spoločnosti RMS - Market *2013, ktoré je dostupné zo všetkých mobilných sietí. Z pevnej linky môžete rovnako telefonovať na bezplatné čísla 0800 888 250 alebo 0800 888 260, na ktorých získate odpovede na všetky otázky súvisiace s bezodplatnými prevodmi.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá