10.8.2015 0 Comments

NPPC chce obstarať licencovaný systém za viac ako 964 tis. eur

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) obstaráva licencovaný informačný systém v predpokladanej hodnote 964,5 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako uviedla inštitúcia v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ, zákazka sa týka viacerých pracovísk. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 21. augusta tohto roka.

Podľa zverejnených informácií je cieľom zákazky obstarať licencovaný softvér pre modernizáciu vedeckých a výskumných činností v oblasti genetických analýz živočíšnych vzoriek, evidencií a spracovaní laboratórnych vzoriek a výsledkov analýz experimentálnych údajov. Súčasťou obstarania sú aj dodávky nevyhnutných technologických zariadení a rekonštrukcia dátovej infraštruktúry, taktiež aj služby súvisiace s umiestnením inštaláciou a uvedením do prevádzky jednotlivých technologických komponentov.

Zadávateľ stanovil lehotu na dokončenie zákazky na 24 mesiacov od jej zadania, pričom požaduje zábezpeku 25 tisíc eur. "Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov ako aj z nenávratného finančného príspevku poskytnutého z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z Operačného programu Výskum a vývoj, z prostriedkov verejného obstarávateľa," píše sa v oznámení.

Podmienkou účasti je dosiahnutie obratu za ostatné tri roky v minimálnej výške 1,3 milióna eur za dodávky tovarov a služieb v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Uchádzači musia preukázať aj rozsiahlu technickú spôsobilosť, ktorej podmienky bližšie špecifikuje verejný obstarávateľ v oznámení. Súťaž je otvor


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá