5.10.2012 0 Comments

NÁZORY EURÓPANOV NA MIGRÁCIU A BEZPEČNOSŤ V EÚ

Európska komisia zrealizovala na žiadosť Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti prieskum, ktorý zisťoval postoje Európanov vo vzťahu k vnútorným záležitostiam Európskej únie, ktorými sú napríklad cezhraničná mobilita, migrácia a bezpečnosť. Inštitúcia Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti sa angažuje v budovaní otvorenej a bezpečnej Európy. Riadi politiku, cieľom ktorej je zaistiť všetky potrebné činnosti v oblasti ekonomiky, kultúry, sociálneho rastu a legálneho a bezpečného prostredia v EÚ. Spolu s Európskou komisiou je zodpovedná za budovanie spoločnej európskej migračnej a azylovej politiky a za zabezpečenie bezpečnosti v Európe. Rovnako táto inštitúcia pomáha v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, internetovým zločinom, podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti právnych úkonov a presadzovania práv, v oblasti budovania stratégií finančných rizík a v neposlednom rade iniciuje dialógy a spoluprácu s nečlenskými štátmi.

Prieskum o migrácii a bezpečnosti v EÚ sa realizoval koncom minulého roka v 27 krajinách Európskej únie na vzorke 26 693 respondentov, z toho 999 obyvateľov Slovenska. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.

Z výsledkov prieskumu vyberáme tieto hlavné zistenia:

§ Pre dve tretiny (67%) Európanov je dôležité, aby mohli v rámci Európskej únie cestovať bez vnútroštátnej hraničnej kontroly.

§ Viac ako polovica (57%) obyvateľov EÚ sa domnieva, že by sa pre obyvateľov nečlenských štátov malo uľahčiť cestovanie do EÚ. Táto myšlienka má najviac priaznivcov v Poľsku a Litve (obe krajiny po 78%). Na Slovensku sa k takémuto stanovisku hlási 52% opýtaných.

§ Dve pätiny (42%) si myslia, že by EÚ mala podporovať pracovnú migráciu z krajín mimo EÚ, čím by sa napomáhalo aj riešeniu demografických výziev, akými sú napr. starnutie populácie alebo napĺňanie pracovných miest v tých odvetviach ekonomiky, v ktorých je nedostatok pracovných síl (zdravotná starostlivosť, nové technológie). Najnižšia podpora je medzi Lotyšmi (18%) a Cyperčanmi (16%) a naopak, najvyššia v severských krajinách - vo Švédsku (60%) a Fínsku (56%).

§ Až tri štvrtiny Európanov (73%) súhlasia s názorom, že prisťahovalci môžu mať problémy s integráciou, a to do značnej miery preto, lebo sa nechcú integrovať. Na Slovensku si to myslí až 81% ľudí. Tri pätiny (60%) Európanov si myslia, že je tomu tak z dôvodu diskriminácie, ktorej prisťahovalci musia čeliť.

§ Legálni prisťahovalci by mali mať rovnaké práva ako obyvatelia jednotlivých členských krajín, a to podľa dvoch tretín Európanov (68%) a 60% Slovákov.

§ Až štyri pätiny (80%) Európanov tvrdia, že členské štáty EÚ by mali ponúkať ochranu a azyl pre ľudí v núdzi, a 85% tvrdí, že v rámci EÚ by mali byť nastavené rovnaké pravidlá pre prijímanie žiadateľov o azyl.

§ Názory euroobčanov na to, že každý členský štát by mal riešiť prisťahovalectvo samostatne, sú dosť rozporuplné. Polovica (50%) s týmto názorom nesúhlasí, o niečo menšia skupina respondentontov, naopak, s týmto názorom súhlasí (44%). Na Slovensku je to 50% v prospech a 46% v neprospech. Názor, že každý členský štát by mal riešiť prisťahovalectvo samostatne má najväčšiu podporu v Rumunsku (63%) a naopak najmenšiu na Malte (15%).

§ Necelá polovica Európanov (48%) sa domnieva, že základné práva a slobody sú v EÚ obmedzované z dôvodov, ktoré súvisia s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu. 44% opýtaných si to nemyslí. Absolútne s týmto názorom nesúhlasia Fíni (63%), Nemci (56%), Lotyši a Česi (51%).

Deviati z desiatich Európanov (91%) súhlasia s názorom, že inštitúcie EÚ a vlády členských štátov by mali užšie spolupracovať v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu, tri štvrtiny (75%) taktiež súhlasia s tým, aby EÚ poskytovala väčšiu finančnú pomoc členským štátom. Na Slovensku sa za užšiu spoluprácu vyslovilo 94% ľudí a za finančnú podporu zo strany EÚ 83% opýtaných.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Pozrite si fotografie z IT GALA

22.10.2016 00:20

Pozrite si ako vyzeralo prestížne výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT GALA 2016. O príjemné prostredie, zábavu, zaujímavých ľudí z IT komunity a skvelé ...

Biznis

Orientácia Microsoftu na cloud sa vyplatila, akcie sú na rekordnom maxime

22.10.2016 00:05

Softvérová spoločnosť Microsoft reportovala po ukončení oficiálnych obchodných hodín na americkej burze svoje hospodárske výsledky za prvý fiškálny štvrťrok 2017, ktorý skončil 30. septembra tohto rok ...

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá