Image
29.1.2013 0 Comments

MyQ Eleve / Moderné riešenie tlače

Kyocera_Embedded Main Menu_4 buttons_300dpi_RGB.jpg Každý rok môže MyQ ušetriť finančnému manažérovi desiatky percent prevádzkových nákladov, používateľom multifunkcií stovky hodín práce a IT pracovníci s vnútornou správou môžu takmer vyhlásiť prázdniny a sledovať, ako prepravná služba bez vyzvania a včas dopĺňa sklad spotrebného materiálu, ako dodávatelia prichádzajú opraviť pokazený stroj skôr, ako im niekto stihne zavolať, alebo ako používateľ dokáže tlačiť, aj keď mu „jeho" stroj obsadil iný kolega.

Zákazníci, partneri a ich potreby

MyQ chce ako prvý systém na svete ucelene vyriešiť najdôležitejšie tlačové potreby zákazníkov a ich partnerov. Každý dodávateľ určite vie, aké zložité je získať pozornosť nového zákazníka. Keďže MyQ podporuje viac ako 1200 modelov od 24 rôznych značiek, možno ho nasadiť u kohokoľvek, kto má záujem ušetriť nielen peniaze súvisiace s tlačou, ale aj čas venovaný tlači bez nutnosti meniť existujúce zariadenia.

MyQ na tlačiarni.jpg

Finanční manažéri

Slovo úspory získalo vďaka ekonomickej kríze najvyššiu možnú prioritu. Zákazník preto ťažko odolá procesu trvalého znižovania tlačových nákladov, ktorý je v MyQ obsiahnutý. A aby investor nemusel zložito počítať návratnosť svojej investície, môže začať šetriť ihneď, a to nasadením edície MyQ Free, ktorá predstavuje jediný systém svojho druhu poskytovaný zadarmo. Pokročilé funkcie možno dokupovať, až si na seba MyQ zarobí. Zaiste poteší aj vyše 70 preddefinovaných reportov s možnosťou jednoduchej úpravy či naplánovania ich pravidelného zasielania.

Používatelia

Úspory nie sú všeliekom, pokiaľ systém neprináša úspory aj používateľom, najpočetnejšej skupine každého zákazníka. Preto sa MyQ zameriava na uľahčenie ich každodennej práce. Doslova jedným kliknutím sa dá naskenovať dokument a odoslať priamo do osobnej zložky alebo e-mailu. Rovnako jednoduché je vytlačenie alebo presmerovanie úloh na ktorékoľvek tlačové zariadenie. A pritom je zároveň zaručená bezpečnosť citlivých dokumentov, ktoré sa nedostanú do rúk nepovolaným osobám. Mobilná tlač či nový androidový mobilný terminál už len umocňujú nebývalú flexibilitu tlače.

MyQ čítačky kariet.jpg

IT manažéri

Niekto však musí systém implementovať. Aj tu získava MyQ priaznivcov. Hoci inštalačný balíček má len 40 MB, obsahuje všetko potrebné vrátane robustného databázového a webového servera, čo zaisťuje spustenie a vytlačenie prvej stránky v priebehu iba 11 minút.

Systém ďalej poskytuje centrálny dohľad nad všetkými tlačovými zariadeniami všetkých značiek a vďaka integrovanému servisnému modulu dokáže automaticky riešiť výpadky zariadení a riadiť ich opravu a dodržiavanie podmienok SLA.

Administratíva a nákupcovia

Úspory nezaručuje len zníženie objemu tlače, ale aj riadenie všetkých činností spojených s tlačou. Najviac rizikové je objednávanie a skladovanie spotrebného materiálu. Preto MyQ prichádza s revolučným poňatím riadenia skladových zásob. Systém neustále kontroluje množstvá tonerov na sklade s aktuálnym využívaním tlačových zariadení. Dômyselne vypočíta dobu, za ktorú sa konkrétny toner minie, a sám udržuje optimálnu zásobu, a to nielen za dané zariadenie, ale za celú lokalitu. Vybudovaný objednávkový portál tak dokáže komunikovať s rôznymi dodávateľmi a sledovať ich plnenie.

Analytici a konzultanti

MyQ nepokrýva iba zákaznícke potreby. Konzultantom partnera poskytuje cenné informácie o využívaní tlačových zariadení. Zložité a nič nehovoriace analýzy sú nahradené reálnym obrazom fungovania daného zákazníka. Tým možno odhaliť tlačové špičky, krátkodobé preťažovanie zariadení, počty úloh v jednej dávke a ďalšie dôležité informácie umožňujúce konzultantovi navrhnúť dokonalú optimalizáciu celej tlačovej flotily.

Účtovníci a fakturantky

Všetko sa nekončí dodaním správneho riešenia, nočné mory každého dodávateľa nastávajú až počas kontraktu. Každý mesiac treba odpisovať či získavať stavy počítadiel, zohľadňovať špecifické obchodné podmienky každého projektu a zložito zostavovať dáta na fakturáciu. A čo je horšie, tento proces je takmer nekontrolovateľný akýmikoľvek nadriadenými. No bolo to tak len do uvedenia servisného modulu MyQ, ktorý dokáže automaticky spracovať dáta na fakturáciu a zohľadniť konkrétne ceny, paušály či ustanovenia servisných zmlúv.

Servisní technici

Ďalšia kľúčová otázka je riadenie servisnej podpory a údržby. Tu môžu partnerom vzniknúť nepríjemné problémy z dôvodu opomínania či nedodržania zmluvných parametrov. Aj túto agendu dokáže MyQ riešiť. Kontroluje si intervaly a objednáva preventívnu údržbu. Vďaka neustále aktuálnym dátam môže servisný dispečing lepšie riadiť trasu svojich technikov. V prípade poruchy zariadenia dokáže MyQ poslať kompletnú diagnostiku daného stroja, čím poskytuje cenné informácie na riadnu prípravu servisného výjazdu. Často tak odpadá aj nadbytočná komunikácia so zákazníkom.

Projektoví manažéri

O tom, či projekt dopadne úspešne, nerozhoduje víťazstvo v súťaži alebo sama dodávka. Pre poskytovateľov býva zásadné neustále vyhodnocovanie rentability projektu. Dnešná marža a konkurenčný boj už neposkytujú priestor, ktorý by toleroval občasné straty spotrebného materiálu alebo jeho zbytočné predzásoby. Objednávkový portál MyQ a on-line evidencia všetkých skladov tomuto plytvaniu jednoznačne zabraňuje a garantuje tak predpokladanú výnosnosť projektu.

Pre malých aj veľkých

Nezáleží na tom, koľko máte zamestnancov alebo pobočiek. MyQ s vami dokáže rásť. Pre malých alebo nenáročných zákazníkov je tu exkluzívna verzia MyQ Free. Je zadarmo na komerčné použitie a bez časového obmedzenia. Jednoduchým dokúpením licenčného kľúča možno aktivovať ďalšie pokročilejšie funkcie z edície Business alebo BusinessPro. Tie sa licencujú len podľa počtu sieťových zariadení, lokálne tlačiarne sú zadarmo. Nemusíte sa báť ani prijímania viacerých zamestnancov či rozširovania sa do viacerých pobočiek. Originálne cloudové licencovanie dokáže zdieľať počet zakúpených licencií ľubovoľne v celej spoločnosti. Kedykoľvek si presuňte zariadenie do inej lokality, nainštalujte viac serverov, prípadne naopak, lokality zlúčite do väčšej centrály, za MyQ už nič viac nezaplatíte.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá