Image
5.5.2016 0 Comments

Moderná výučba informatiky na Dneperskej v Košiciach

Školský vzdelávací komplex pod značkou Dneperská, ktorý sídli v Košiciach na Dneperskej ulici v mestskej časti Nad jazerom, sa skladá z troch škôl. Tvorí ho základná škola, osemročné gymnázium a nadstavbové štúdium Akadémia SOVY. Výučba na každom stupni sa nesie v modernom duchu, s veľkým dôrazom na využívanie informačných technológií.

Základná škola

Príprava na život s informačnými technológiami a oboznamovanie sa s nimi sa začína už v základnej škole. Škola si uvedomuje, ako veľmi treba, aby sa deti naučili spoznávať možnosti, ktoré im informačné technológie ponúkajú. Takisto je potrebné, aby vedeli nové technológie samy vytvárať či prispôsobovať svojim potrebám.

Na tento trend sa rozhodla zareagovať základná škola tak, že v najbližšom školskom roku plánuje otvoriť tzv. IT prípravku pre budúcich piatakov. Ide o nový školský vzdelávací program pre žiakov piateho ročníka so zameraním na IT. Jeho cieľom bude jednak účelné prepojenie informačno-komunikačných technológií s tradičnými prostriedkami výučby v jednotlivých predmetoch, ako aj obohatenie predmetu informatika o základy programovania. Popri práci s počítačom či tabletom si žiaci budú primerane svojmu veku osvojovať základy programovania. Cieľom školy nie je z každého žiaka urobiť programátora, ale motivovať ho, aby myslel. Programovanie žiakom umožní pochopiť, ako riešia problémy počítače, a ponúkne možný návod na riešenie problémov, ktorým môžu čeliť či už ako budúci lekári, právnici, ekonómi či informatici. Zároveň ich vedie k tvorivému, logickému i kritickému mysleniu.

Gymnázium

Súkromné osemročné gymnázium na Dneperskej ulici v Košiciach so zameraním na informatiku a programovanie ponúka štúdium informaticko-programátorského smeru a humanitného smeru. V oblasti vzdelávania IT sa zameriava popri výučbe informatiky aj na výučbu programovania v moderných programovacích jazykoch, ako sú Java, C, C#, JavaScript či Python. Svoje pevné miesto v učebných osnovách majú aj moderné technológie na tvorbu webových stránok či grafického dizajnu. Cieľom gymnázia je, aby žiaci nadobúdali vedomosti z oblasti IT, rozvíjali programátorské myslenie a získavali programátorské zručnosti. Už od začiatku edukačného procesu v tejto oblasti sú žiakom vštepované zásady algoritmizácie úloh v duchu analytického myslenia. Žiaci gymnázia z Dneperskej sa umiestnili na popredných miestach vo významných domácich aj medzinárodných súťažiach, a to v oblasti programovania, informačných technológií či v humanitnom zameraní.

Akadémia SOVY

Cieľom projektu Akadémia SOVY, ktorá predstavuje nadstavbové štúdium, je ponúknuť študentom alternatívu k vysokej škole, ako aj možnosť vedomostne a prakticky ich pripraviť na prácu v sektore IT. Úspešní študenti v priebehu tretieho ročníka získajú možnosť pracovať u partnera projektu - spoločnosti GlobalLogic Slovakia. Dochádza tak k spájaniu dvadsaťročných pedagogických skúseností zriaďovateľa školy a ambiciózneho plánu rozvoja košickej IT firmy, ktorého cieľom je pripraviť žiakov na potreby partnera projektu.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Linux súkromne i pracovne v2.0 (14. časť): Small Business Server

09.11.2016 14:57

Pojem Small Business Server (malý firemný server) začala používať spoločnosť Microsoft ešte v roku 2000 na označenie servera, ktorý ­dokázal plniť úlohy niekoľkých samostatných serverov. Aplikačná vrs ...

ITPro

Industry 4.0: Fikcia alebo už realita?

09.11.2016 14:52

Štvrtá priemyselná revolúcia je pomenovanie rozsiahlych zmien prudko vstupujúcich do súčasného priemyslu. Nositeľom týchto zmien je digitalizácia výroby a optimalizácia všetkých podnikových procesov v ...

ITPro

Vývoj aplikácií UWP pre Xbox One II.

09.11.2016 14:47

V predošlej časti sme ukázali postup, ako si ­vytvoriť vývojársky účet a aktivovať vývojársky režim na hernej konzole Xbox One, aby ste mohli testovať svoje aplikácie. Výhodou hernej konzoly Xbox je v ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá