Image
8.2.2013 0 Comments

Mladí nie sú spokojní s vzdelávaním IT na školách

students.jpeg Skúsenosť s bežne dostupnými informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) má na Slovensku viac ako 80 percent ľudí vo veku od 18 do 26 rokov. Avšak až 40 percent mladých nie je spokojných, ako ich v tejto oblasti pripravila škola. Vyplýva to z výsledkov výskumu zameraného na digitálnu gramotnosť, ktorý realizoval Inštitút pre verejné otázky pod vedením analytika Mariána Velšica v spolupráci so spoločnosťou Microsoft.

Mladí ľudia dosiahli v tomto výskume približne o 60 percent lepšie výsledky ako celkový priemer populácie, pričom počas uplynulých desiatich rokov zlepšili svoje schopnosti a zručnosti vo väčšine bežne dostupných IKT. Nedostatky však naďalej pretrvávajú napríklad s vyhľadávaním informácií a údajov, ich prenosom alebo pri práci s databázami. Najvyššiu úroveň digitálnych zručností majú spomedzi mladých predovšetkým študenti a duševne pracujúci ľudia.

Za nimi nasledujú podnikatelia, živnostníci a manuálne pracujúca mládež, najhoršie sú na tom nezamestnaní a mladé ženy v domácnosti. "Naše zistenia dlhodobo ukazujú, že spomedzi rôznych sociálnych skupín sa s fenoménom IKT najlepšie vyrovnávajú mladí ľudia. Ich kritická reflexia v najnovšom výskume však odhalila aj systémové nedostatky. Napríklad, že školy absolventov nedostatočne pripravujú na využívanie IKT v bežnom živote a pre trh práce, ďalej nedostatok vyučovacích hodín a príliš formálne vyučovanie informatiky, odtrhnutosť učebných osnov od praktického života, ich zastaranosť, či ignorovanie najnovších trendov. To sú všetko vážne výhrady, ktoré by nás mali motivovať k zmene," uviedol Velšic.

Kľúčové znalosti a skúsenosti s IKT získavajú mladí ľudia predovšetkým v škole v rámci vyučovania informatiky, no rovnako vplyvné je aj neformálne prostredie známych, rodiny, kamarátov alebo spolužiakov. Väčšina mladých sa však k poznatkom získaným zo školy stavia kriticky, keď až dve tretiny z nich uviedli, že sa tam naučili iba základy, a ďalšia pätina, že v škole získali len veľmi málo vedomostí, ktoré následne využili v praxi.

Výskum tiež odhalil, že až 40 percent mladých ľudí sa pri hľadaní zamestnania alebo pri rozbiehaní vlastného podnikania stretlo s požiadavkou na zručnosti s IKT, pričom potrebu mať digitálne zručnosti už pocítilo aj 65 percent mladých nezamestnaných. "Digitálna gramotnosť bude v blízkej budúcnosti pre pracovný trh rovnako dôležitá, ako je v súčasnosti schopnosť písať, čítať a počítať. Až 90 percent všetkých pracovných miest si bude vyžadovať určitý stupeň digitálnych zručností. Už teraz pociťujeme nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti IT, pričom v Európskej únii bude do roku 2015 chýbať približne až 700-tisíc takýchto ľudí," dodal Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Biznis

PR: PAM – správa privilegovaných účtov

19.10.2016 00:07

Prečo neukladať heslá v Exceli? Skratka PAM v nadpise znamená Privileged Account Management, čiže správa privilegovaný účtov. Takto sa zvyknú označovať nástroje na zabezpečenie a správu prístupových ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá