23.5.2014 0 Comments

Lenovo predbehlo trh v štvrtom kvartáli i v celom roku 2013/14

Spoločnosť Lenovo Group zverejnila svoje výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok a celý rok, ktorý bol uzavretý 31. marca 2014. Spoločnosť Lenovo mala skutočne vydarený rok. Dôkazom sú rekordné celoročné tržby vo výške 38,7 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 14%, rekordné ročné príjmy pred zdanením 1,01 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 27% a rekordné ročné zisky 817 miliónov USD, ktoré vzrástli o 29%.

 • Objem predaja za celý rok: 55 miliónov počítačov, 50 miliónov smartfónov a 9,2 miliónov tabletov
 • Rekordné ročné tržby: 38,7 miliardy USD, nárast 14%
 • Rekordné príjmy pred zdanením: 1,01 miliardy USD, nárast 27%, po prvýkrát prekročená 1 miliarda USD
 • Rekordné celoročné zisky: 817 miliónov USD, nárast 29%
 • Celoročné základné EPS vo výške 7,88 USD centov, alebo 61,13 HK centov
 • Čisté peňažné rezervy vo výške 3,5 miliardy USD (k 31. marcu 2014)

Lenovo rozšírilo svoju vedúcu pozíciu v predaji počítačov navýšením celkového podielu o 2,1 percentuálneho bodu na rekordných 17,7 percent, čo je zvýšenie o päť percent v porovnaní s rokom minulým. Celkový prepad predaja v tomto odvetví bol pritom 8 percent. Napriek spomaleniu predaja počítačov v Číne, spoločnosť Lenovo zaznamenala zvýšenie zisku z predaja počítačov o 1%.

Ázijsko-tichomorská oblasť zaznamenala rekordný podiel na trhu takmer o 15% a zvýšila tak svoju ziskovosť. Po prvý raz boli kvartálne príjmy v oblasti EMEA vyššie ako v Číne, zatiaľ čo v USA spoločnosť Lenovo predbehla Apple a dostala sa na tretie miesto v dodávkach počítačov v štvrtom štvrťroku. Už 20 kvartálov po sebe spoločnosť Lenovo zvyšuje svoj náskok na trhu s počítačmi, čím ukázala, že vie zaznamenať silný rast v celkových dodávkach ako aj relatívnych podieloch dokonca aj na zložitejších trhoch.

Zlúčením kategórie tabletov a počítačov vznikla kategória "PC + Tablet", v ktorej spoločnosť Lenovo zaznamenala predaj rekordných 64 milliónov zariadení, s medziročným nárastom takmer o 18%. Predstihla tak konkurenciu na trhu o viac ako 13 percentuálnych bodov. Spoločnosť Lenovo vykázala rekordný objem všetkých zariadení v počte 114 miliónov. Toto množstvo medziročne vzrástlo o 37%. Je to už štvrtý štvrťrok za sebou, keď spoločnosť Lenovo predala viac tabletov a smartfónov ako počítačov. Tieto fakty svedčia o tom, že sa z tejto spoločností stáva líder v oblasti Smart Connected zariadení.

"Rekordný predaj a zisky, ktoré sme dosiahli za minulý rok sú dôkazom, že spoločnosť Lenovo môže aj ďalej rásť a môže zostať verná svojim záväzkom, a to bez ohľadu na podmienky na trhu," povedal Yuanqing Yang, predseda a CEO spoločnosti Lenovo. "Nielenže sa nám podarilo upevniť svoje vedúce postavenie na trhu s počítačmi, navyše sme získali tri podielové body na trhu s tabletmi, dosiahli sme štvornásobný objem predaja a stali sme sa najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou vyrábajúcou smartfóny na svete. Tieto skutočnosti odrážajú našu schopnosť skĺbiť staršie odvetvia s odvetviami, ktoré sú ešte vo vývoji. V rovnakom čase si kladieme za cieľ vybudovať nové „motory", ktoré nás potiahnu vpred nielen z hľadiska podnikania, ale aj ekosystému. Kombináciou existujúcich a nových odvetví sa dnes spoločnosť Lenovo javí v očiach akcionárov ako hodnotná firma a v budúcnosti naša hodnota ešte stúpne."

Hrubý zisk za celý rok dosiahol výšku 5,06 miliardy USD, s medziročným nárastom o 14%. Hrubá marža predstavovala 13,%, kým prevádzkový zisk bol za celý fiškálny rok 1,05 miliardy USD a dosiahol tak medziročný nárast o 32%.

Spoločnosť Lenovo zaznamenala vysoké tržby za štvrtý fiškálny štvrťrok vo výške 9,4 miliardy USD, s medziročným nárastom 19%. Spoločnosť dosiahla počas štvrtého fiškálneho štvrťroka príjmy pred zdanením vo výške 212 miliónov USD, s nárastom o 28 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Hrubý zisk spoločnosti vzrástol za štvrtý fiškálny štvrťrok o 1,24 miliardy USD, s medziročným nárastom o 18%. Hrubá marža predstavovala 13,3%. Prevádzkový zisk za štvrtý fiškálny štvrťrok bol 231 milliónov USD, s medziročným nárastom o 37%, zatiaľ čo zisky medziročne vzrástli o 25% na 158 milliónv USD. V porovnaní s celkovým medziročným poklesom dosahovaných výsledkov v počítačovom odvetví o 4,6 percent za štvrtý fiškálny štvrťrok, spoločnosť Lenovo zaznamenala nárast dodávok o 15 podielových bodov na trhu.

Základné zisky na akciu predstavovali za štvrtý fiškálny štvrťrok 1,53 USD centa, alebo 11,87 HK centa. Vedenie spoločnosti Lenovo vyhlásilo konečné dividendy vo výške 2,32 USD centa, alebo 18 HK centa na akciu za štvrtý fiškálny štvrťrok, uzavretý 31. marca 2014.

GEOGRAFICKÝ PREHĽAD

 • Spoločnosť Lenovo zlepšila vČíne prevádzkovú maržu o 0,8 bodu na 5,5%. S konsolidovaným predajom dosahujúcim 3,1 miliárd v štvrtom fiškálnom štvrťroku mala Čína podiel 33% na celkových predajoch spoločnosti. Spoločnosť Lenovo obhájila svoje prvenstvo v predaji počítačov s podielom na trhu vo výške 32,6%, s maržami navyšujúcimi podiel na trhu o 1,1 bodu prostredníctvom stabilizácie dodávok a zvýšenej priemernej predajnej ceny. Čína aj naďalej investuje do vývoja Smart Connected zariadení a využíva tak možnosti 4G a smart televízorov.
 • V ázijsko-tichomorskom regióne dosiahla spoločnosť Lenovo podiel na trhu s počítačmi vo výške 15,6% za štvrtý fiškálny štvrťrok, s medziročným nárastom o 2,1 bodu. Hoci regionálny trh s počítačmi zaznamenal zlepšenie, celoročne klesol len nepatrne, a to o 1,5 percent, spoločnosť zvýšila dodávky počítačov o 14%. Spoločnosť Lenovo si udržala vedúcu pozíciu na trhu v Japonsku s neuveriteľným nárastom dodávok o 35%. Konsolidovaný predaj v tomto regióne sa ustálil na celkových 1,7 miliardy USD, čo predstavuje 19% podiel na celosvetových predajoch spoločnosti, kým prevádzková marža stúpla na 1,3 bodu a teda na 2,7%.
 • V Európe, na Strednom Východe a v Afrike zvýšila spoločnosť Lenovo dodávky počítačov v štvrtom štvrťroku o 33,3 percenta, čím posilnila svoj rast v tomto regióne. Oblasť EMEA dosiahla podiel na trhu vo výške 15,8 navýšením dodávok o 4% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo predstavuje nárast o 34%. V štvrtom štvrťroku si v regióne upevnila pozíciu predajom vo výške 2,6 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o 39% a 27% z celosvetového predaja spoločnosti Lenovo. Prevádzkový zisk dosiahol 2,9% čo je medziročný nárast o 1 percentuálny bod.
 • Dodávky počítačov v Amerike sa v štvrtom fiškálnom štvrťroku medziročne zvýšili o 18% na trhu, ktorý klesol o približne 8%. V tomto prostredí spoločnosť Lenovo získala 2,5 podielového bodu a dosiahla tak rekordne vysoký podiel na trhu vo výške 11,4%. Konsolidovaný predaj v štvrtom štvrťroku medziročne vzrástol o 23% na približne 2 miliardy USD a priniesol silný rast v oblasti všetkých produktov spoločnosti. Toto číslo predstavuje približne 21% z celkových tržieb spoločnosti. V Spojených štátoch predstihla v štvrtom fiškálnom štvrťroku spoločnosť Lenovo v počítačových jednotkách spoločnosť Apple a po prvý raz sa tak vyšplhala na tretie miesto na tomto náročnom trhu s rekordným podielom vo výške 10,8%. Spoločnosť aj naďalej rozvíja svoje obchodné aktivity na trhoch v Brazílii a Latinskej Amerike.

PREHĽAD PRODUKTOV

 • Konsolidovaný predaj notebookov spoločnosti celosvetovo medziročne stúpol za štvrtý fiškálny štvrťrok o 16% na 4,8 miliardy USD, čo predstavuje 51% celkových tržieb spoločnosti. Za rovnaké obdobie došlo k nárastu dodávok notebookov spoločnosti na celom svete a to o 12,9%, v porovnaní s poklesom v celom odvetví o 5,8%. V štvrtom fiškálnom štvrťroku spoločnosť Lenovo predstavila najnovšiu verziu obľúbeného modelu ThinkPad X1 Carbon, najľahšieho 14-palcového ultrabooku na svete. Je vyrobený z rovnako pevného a ľahkého materiálu ako lietadlá a závodné autá, jeho obal z uhlíkového vlákna váži menej ako horčíkové, alebo hliníkové obaly, hoci je oveľa pevnejší. Spoločnosť predstavila aj sériu notebookov ThinkPad 11e, ktoré boli navrhnuté obzvlášť na účely primárneho a sekundárneho vzdelávania v triedach.
 • Za štvrtý fiškálny štvrťrok medziročne vzrástli celosvetové dodávky stolových počítačov spoločnosti Lenovo o 6,8%, v porovnaní s celosvetovým poklesom dodávok v tomto odvetví o 3,1%. Konsolidovaný predaj stolových počítačov spoločnosti Lenovo za rovnaké obdobie stúpol o 14% na 2,7 miliardy USD, čo predstavuje 29% celkových tržieb spoločnosti na celom svete. V štvrtom fiškálnom štvrťroku spoločnosť Lenovo predstavila stolový počítač C560 AIO(all-in-one) - model vhodný pre rodiny s veľkou obrazovkou, ktorý zosobňuje multidotykový domáci počítač ideálny na prácu i zábavu. Takisto predstavila aj ThinkVision Pro2840m, 28-palcový model nabitý technológiami s profesionálnym displejom s rozlíšením 4K a ultra HD displej ThinkVision 28, ktorý neslúži len ako monitor, ale aj ako centrum zábavy so systémom Android.
 • Konsolidovaným predajom smartfónov si spoločnosť Lenovo udržala v Číne druhé miesto v rebríčku výrobcov smartfónov. Výrobné linky všetkých produktov pre domácnosť Mobile Internet and Digital Home (MIDH) zaznamenali výrazný nárast. Počas štvrtého fiškálneho štvrťroka medziročne stúpol konsolidovaný predaj MIDH o 71 % na 1,3 miliardy, čo predstavuje 13% celkových tržieb spoločnosti. Celosvetové dodávky smartfónov spoločnosti vzrástli za štvrtý štvrťrok o 59,4%, čím spoločnosť predstihla celosvetový trh o 28%. Spoločnosť sa dostala na čelo trhu v Číne, kde využila možnosti 4G/LTE technológií a rozšírila tak svoj ekosystém s aplikáciami Lenovo App. Doteraz sa v tomto obchode predalo 6 miliárd stiahnutých aplikácií. Toto číslo predstavuje priemerne 25 miliónov stiahnutí denne. Aplikácia spoločnosti Lenovo s názvom SHAREit získala ocenenie za najlepšiu aplikáciu na kongrese Mobile World Congress. Zároveň sa stala prvou aplikáciou spoločnosti Lenovo, ktorá dosiahla 100 miliónov užívateľov.

V štvrtom fiškálnom štvrťroku spoločnosť Lenovo predstavila niekoľko smartfónov, vrátane prvého LTE smartfónu, supertenkého a superrýchleho modelu Lenovo Vibe Z, ktorý je ovládateľný gestami, disponuje softvérom na úpravu fotiek a ďalšími prémiovými technológiami.

Spoločnosť tiež ohlásila, uvedenie multirežimového zariadenia 10-palcového Yoga tabletu HD+, ktorý je spojením pôvodného Yoga tabletu firmy Lenovo a full HD obrazovky s procesorom Qualcomm Snapdragon, ostrého fotoaparátu s vysokým rozlíšením a neuveriteľnej výdrže batérie až do približne 18 hodín.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Unibail-Rodamco, Niantic a Pokémon vstúpili do partnerstva zameraného na mobilnú aplikáciu Pokémon Go

13.01.2017 08:30

Spoločnosť Unibail-Rodamco, ktorá je najväčšou obchodno-realitnou skupinou v Európe, uzatvára v spolupráci s nadnárodnou spoločnosťou The Pokémon Company International partnerstvo so softvérovým vývoj ...

Tlačové správy

Canon získava popredného výrobcu zdravotníckych zariadení Toshiba Medical Systems a vytvára z neho svoju dcérsku spoločnosť

13.01.2017 08:20

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, oznámila, že na základe kladného rozhodnutia regulačných orgánov jej predstavenstvo odsúhlasilo prevod akcií japonskej spoločnosti Tos ...

Tlačové správy

Viac ako 1,6 milióna ponúknutých miest – taký bol prvý rok BlaBlaCar na Slovensku a v Čechách

13.01.2017 08:18

Celosvetová platforma pre spolujazdu BlaBlaCar vstúpila na slovenský a český trh pred rokom. Za ten čas stihli vodiči ponúknuť na spolujazdu 1 682 217 miest. Prebrázdili dokopy trasu dlhú takmer 136 m ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá