18.11.2015 0 Comments

LENOVO dosahuje silné prevádzkové výsledky za 2. štvrťrok finančného roka 2015-2016

Spoločnosť Lenovo Group včera oznámila výsledky za druhý fiškálny štvrťrok, ukončený 30. septembra 2015. Štvrťročný obrat bol vo výške 12.2 miliárd USD, čo predstavuje 16 percentný medziročný nárast, alebo inak 23 percentný medziročný nárast v konštantnej mene. Odhadovaný dlhodobý (run rate) príjem pred zdanením** za druhý štvrťrok, ktorý nezahŕňa náklady reštrukturalizácie, jednorazové poplatky a nehotovostné účtovné poplatky súvisiace s M&A, bol vo výške 166 miliónov USD, medzi-kvartálny nárast o 16 percent, pričom Lenovo podľa Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) oficiálne vykázalo stratu pred zdanením vo výške 842 miliónov USD**. Čistá strata za druhý štvrťrok bola 714 miliónov USD.

Odhadovaný dlhodobý (run rate) príjem pred zdanením spoločnosti Lenovo za druhý štvrťrok naznačuje silný prevádzkový výkon. Oficiálne straty podľa HKFRS boli spôsobené plánmi reorganizácie, ktoré Lenovo predstavilo v rámci výsledkov za 1. štvrťrok, vrátane globálnych krokov znižovania výdavkov vo všetkých odvetviach, integrácie firmy System x, organizačné a značkové zosúladenie značky Motorola a skupiny Lenovo Mobile Business Group ako aj vyčistenie zásob smartfónov. Tieto aktivity sa majú odteraz postarať o primerané dlhodobo odhadované šetrenie nákladov vo výške približne 650 miliónov dolárov v druhom polroku tohto roka a asi 1,35 miliardy dolárov ročne. Nákladová štruktúra spoločnosti Lenovo, naprieč všetkými jej firmami, je teraz jednou z najkonkurencieschopnejších v tomto odvetví. Spoločnosť je v pozícii, kedy môže investovať do nových oblastí a zároveň agresívne útočiť na konkurenciu.

"Vďaka dobrej realizácii spoločnosť Lenovo reagovala rýchlo a rozhodne pri riešení problémov, pričom aj naďalej prinášala výsledky, ktoré boli lepšie ako v predchádzajúcom štvrťroku," povedal Yuanqing Yang, predseda a CEO spoločnosti Lenovo. "Teraz nielenže budujeme konkurencieschopnejší obchodný model, ale aj rastieme. V oblasti PC sme dosiahli rekordný podiel s dobrou profitabilitou. V oblasti mobilných technológií sa aj naďalej vyplácala naša stratégia presunu nášho zamerania na rast mimo Číny, a dosiahli sme nový podiel a lepšiu maržu. Reorganizácia našej organizácie a reštrukturalizácia nákladov prinesú výsledky v druhej polovici roka. V oblasti Podnikových riešení sme dosiahli dôležitý medzník, stúpajúci obrat po prvý krát od akvizície spoločnosti System x. Spracovanie akvizícií a transformácie si vyžadujú čas, ale som výrazne povzbudený našimi skvelými výsledkami a verím v našu blízku i ďalekú budúcnosť."

Hrubý zisk spoločnosti za druhý fiškálny štvrťrok medziročne narástol o 8 percent na 1,6 miliardy USD, kým hrubá marža bola 13 percent. Prevádzková strata za tento štvrťrok bola 784 miliónov USD. Základná strata na akciu za druhý štvrťrok bola 6,43 USD centu, príp. 49,84 HK centu. Čisté dlhové rezervy k 30.septembru 2015 dosiahli celkovú výšku 140 miliónov USD. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo stanovilo dočasnú dividendu vo výške 6 HK centov na akciu, teda na rovnakej ako minulý rok.

Prehľad obchodných skupín ***

V oblasti počítačov, za ktorú zodpovedá PC Group alebo PCG, kam patria počítače a tablety s operačným systémom Windows, dosiahla spoločnosť Lenovo kvartálne tržby z predaja produktov v hodnote 8.1 miliardy USD, príjmami pred zdanením v hodnote 406 miliónov USD, s medziročným poklesom o 17 %, pričom kurzové fluktuácie zasiahli dopyt v oblasti EMEA a Brazílii. Marža z príjmu pred zdanením dosiahla 5 percent, bola porovnateľne stabilná, pričom medziročne klesla o 0,6 bodu, čo ukazuje prevádzkovú silu spoločnosti Lenovo.

Spoločnosť Lenovo si udržala 1. priečku už desať kvartálov po sebe s rekordne vysokým trhovým podielom 21,2 %, posilňujúc tak svoje vedenie v porovnaní s druhým najlepším predajcom. V tomto kvartáli sa vyexpedovalo 15 miliónov počítačov, s medziročným prírastkom 6,6 bodu k celkovému poklesu trhu o 11,1 %. V celosvetovom spotrebiteľskom segmente malo Lenovo rekordný trhový podiel vo výške 19,7 percent. Spoločnosť Lenovo zaznamenala rekordný podiel na trhu v Severnej Amerike, vo výške 13,3 percenta; v ázijsko-pacifickej oblasti 19,3 percent; a v Latinskej Amerike 15,3 percent; pričom každý z nich prekonal trh o 24, 19 a 15 bodov, v danom poradí. Cieľom spoločnosti Lenovo je dosiahnuť 30 % podiel na celosvetovom trhu s počítačmi a zároveň udržať silnú ziskovosť.

V oblasti mobilných technológií pod vedením Mobile Business Group alebo MBG, ktorá zahŕňa produkty značky Motorola, mobilné telefóny značky Lenovo, tablety s operačným systémom Android a smart televízory, dosiahla spoločnosť Lenovo tržby z predaja 2,7 miliardy USD, s medziročným nárastom o 104 %, a to vďaka spojeniu tržieb s tržbami značky Motorola. Produkty značky Motorola prispeli v oblasti MBG tržbami v hodnote 1,4 miliardy USD. Celkové straty pred zdanením predstavovali 217 miliónov USD, so stratovou maržou pred zdanením vo výške 8,1 %.

V druhom štvrťroku boli vyčistené staré zásoby, zjednodušilo sa produktové portfólio a boli uvedené nové konkurencieschopné produkty - ako napr. nerozbitný DROID Turbo 2, Moto 360 a Vibe P1. Prepracovaný cyklus vývoja mobilných produktov zabezpečí, aby produkty boli konkurencieschopné v každej sezóne a v každom štvrťroku. S dokončenou reštrukturalizáciou spoločnosť Lenovo verí, že obrat obchodu MBG zostane na správnej ceste k dosiahnutiu bodu zlomu v časovom horizonte jedného až dvoch štvrťrokov.

V segmente Mobile, objem Lenovo medziročne vzrástol o 11 percent, pri počte 18,8 milióna predaných kusov, čo bolo spôsobené najmä rastom mimo Číny, kde zaznamenali nárast trhového podielu o 4,3 bodu medziročne, najmä vďaka presunutiu strategického zamerania mimo Číny. V prvom polroku tohto fiškálneho roka, trhy mimo Číny tvorili 70 percent objemov, pričom pred rokom to bolo len 19 percent. Na kľúčových rozvíjajúcich sa trhoch ako Indonézia, Rusko, India a Brazília, Lenovo prekonalo trh smartfónov o 12, 175, 48 a 4 bodov, v danom poradí.

Na trhu tabletov Lenovo prekonalo trh takmer o 14 bodov s nárastom o 1 percento oproti trhovému poklesu o 12.6 percent. Posilnilo svoju celosvetovo 3. pozíciu s rekordne vysokým trhovým podielom vo výške 6,3 percent, pričom predali 3,1 milióna kusov a prevzali podiely od hráčov na 1. a 2. pozícii.

V oblasti podnikových technológií, ktorú má na starosti Enterprise Business Group alebo EBG, do ktorej patria servery, úložné systémy, softvér a služby, predávané pod značkami Lenovo ThinkServer a System x, tržby predstavovali 1,2 miliardy USD, až s 5,5-násobným medziročným nárastom vďaka tohtoročnej inklúzii systému System x. System x dosiahla predaj vo výške približne 900 miliónov USD. Celkove, obchodná skupina EBG dosiahla významný medzník s dvojpercentným zvýšením obratu na porovnateľnej báze, a to po prvý krát od akvizície spoločnosti System x. V štvrtom plnom štvrťroku so System x, EBG zaznamenala prevádzkové príjmy pred zdanením, hoci jej štandardné PTI - vrátane nepeňažných povinných účtovných poplatkov súvisiacich s M&A - bolo záporné v hodnote 33 miliónov USD.

Obrovské výhry so značkami Alibaba, Tencent a Baidu priniesli prelom v obchode. Vďaka novým partnerstvám, vrátane Nutanix v hyperkonvergovanej infraštruktúre, a ďalším poskytovateľom technológií pre dátové centrá novej generácie, ktoré budú ohlásené čoskoro, má spoločnosť Lenovo lepšie technológie ako jej konkurenti, väčšie portfólio produktov a správnu štruktúru nákladov. Spoločnosť Lenovo je naďalej presvedčená, že EBG dosiahne obrat 5 miliárd USD s dobrou maržou už rok po uzavretí dohody so System x.

Geografický prehľad

Konsolidované tržby spoločnosti Lenovo v Číne v druhom fiškálnom štvrťroku zaznamenali pokles o 14 percent a boli vo výške 3,3 miliardy USD, čo predstavovalo 28 percent jej celosvetového obratu. Prevádzkové marže klesli o 1,7 bodu na 4,1 percent. Tieto poklesy boli dôsledkom výkonu v mobilnom segmente, nakoľko trh naďalej zaznamenával výraznú konkurenciu, dotačné obmedzenia dopravcov a pokračujúci prechod na online model. V oblasti počítačov si Lenovo zachovalo stabilný trhový podiel a marže. V segmente Enterprise Lenovo zaznamenalo medziročný nárast obratu o 213 percent, spôsobený skvelými objemami dodávok produktov ThinkServer, pričom získalo niekoľko kľúčových rozsiahlych zákaziek, čo im umožnilo posilniť svoju 1.pozíciu na trhu serverov x86 v Číne.

V ázijsko-pacifickej oblasti obrat spoločnosti Lenovo dosiahol 2 miliardy USD, t.j. 16 percent celosvetového obratu Lenovo, pričom prevádzková marža klesla o 3,3 bodu na 1,1 percenta z dôvodu utlmeného výkonu značky Motorola. Podiel spoločnosti Lenovo na trhu počítačov v ázijsko-pacifickej oblasti medziročne vzrástol o 3,2 bodu na rekordných 19,3 percenta, čím spoločnosť znovu získala svoje umiestnenie na 1. mieste. Pozoruhodné je, že trh Indie medziročne vzrástol o 99 percent, čím dosiahol pôsobivý, rekordne vysoký podiel vo výške 27 percent. V segmente Enterprise Lenovo využíva svoje odborné skúsenosti celej siete na zrýchlenie svojho podnikania. V oblasti Mobile Lenovo zaznamenalo silný nárast dodávok smartfónov, medziročne vo výške 135 percent, spôsobený rýchlym spádom na trhu Indie a tiež začlenením značky Moto.

Lenovo v Európe, na Strednom Východe a v Afrike dosiahlo v druhom kvartáli konsolidované tržby v hodnote 3,2 miliardy USD, s medziročným nárastom o šesť percent, ktorý však zasiahli kurzové posuny a slabý trh PC. Podiel regiónu EMEA na celkových tržbách spoločnosti dosiahol 26 %. Marža z prevádzkového zisku bola 0,7 %, a teda medziročne poklesla o 3,1 bodu. Lenovo malo pevnú 2. priečku na celkovom trhu počítačov, pričom trhový podiel vzrástol na 19,9 percenta, t.j. medziročný nárast o 0,6 percenta. V oblasti spotrebiteľských počítačov bolo Lenovo už siedmy po sebe nasledujúci kvartál na 1. pozícii, pričom dosiahli 21,5 percentný podiel. V oblasti mobilných technológií zaznamenali dodávky smartfónov výrazný medziročný nárast o 101,8 percenta za celý biznis, keď pre účely porovnania do štvrťroku pred rokom zahrnuli aj značku Motorola (bez zahrnutia značky Motorola do kvartálu pred rokom bol medziročný nárast vo výške 176,7 percenta).

V Severnej a Južnej Amerike Lenovo dosiahlo v druhom štvrťroku nárast konsolidovaných tržieb medziročne o 70 percent, na približne 3,7 miliardy USD, čo bolo spôsobené začlenením dvoch akvizícií. Toto predstavovalo 30 percent celosvetového obratu spoločnosti. Prevádzková marža sa zlepšila na negatívne 2 percentá, čo bolo spôsobené zlepšujúcim sa výkonom značky Motorola. V oblasti PC Lenovo v regióne Severnej a Južnej Ameriky bol podiel medziročne vyšší o 2,5 bodu, t.j. na 13,8 percenta. Lenovo dosiahlo rekordné podiely vo výške 13,3 percent v Severnej Amerike a 15,3 percent v Latinskej Amerike. V segmente Mobile sa nové Motorola smartfóny postarali o medzikvartálne zlepšenie dodávok v Severnej Amerike, predstavujúce nárast o 39 percent. V segmente Enterprise Lenovo vstupuje do útočného režimu vďaka nedávno uzatvoreným partnerstvám, ktoré zachytia príležitosti vďaka ponuke technológií, ktoré narúšajú dlhodobo zakorenené modely počítačových technológií.

* viď údaje IDC za 3Q 2015

** Ako spoločnosť kótovaná na Burze v Hong Kongu, Lenovo vykazuje svoje oficiálne výsledky použitím Štandard finančného vykazovania Hong Kongu (HKFRS). Táto tlačová správa tiež obsahuje hodnotu "odhadovaného dlhodobého príjmu pred zdanením", ktorá nezahŕňa nasledovné položky: náklady reštrukturalizácie v Q2 vo výške 599 miliónov USD; jednorazové poplatky na vyčistenie zásob smartfónov vo výške 324 miliónov USD; a nepeňažné účtovné poplatky súvisiace s M&A, ako napr. amortizácia nehmotného majetku, prisudzované výdavky na úroky zo zmeniek a ďalšie vo výške 85 miliónov USD. Tento " odhadovaný dlhodobý príjem pred zdanením " sa poskytuje ako doplnkové meranie, umožňujúce analýzu výkonu "podobných" obchodných aktivít. Je to v podstate historické, a nemá slúžiť na predpovedanie miery budúceho výkonu.

*** Spoločnosť poskytla finančné rozdelenie podľa produktov prostredníctvom oznámenia výsledkov za druhý štvrťrok finančného roku FY14/15. Po tom, čo boli v Q3 fiškálneho roku 2014/2015 uzatvorené investície Motorola a System x, spoločnosť Lenovo začala vykazovať podľa obchodných skupín, aby zjednodušila chápanie výkonu týchto firiem.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá