6.2.2013 0 Comments

Každé štvrté dieťa je v ohrození závislosti od mobilu či počítača, kyberšikana je na vzostupe

Medzinárodný Deň bezpečnejšieho internetu je pre Orange už pravidelne aj príležitosťou na vyhodnotenie svojich dlhoročných aktivít na podporu bezpečného používania technológií a na predstavenie ďalších krokov. Kľúčové zistenia z aktuálneho prieskumu ukázali výrazné posuny v spôsobe, akým deti a mladí používajú komunikačné technológie. Pribúdajú negatívne javy - deti ohrozuje závislosť, nevhodný obsah, riziková komunikácia na sociálnych sieťach i kyberšikana.

Už od roku 2006 realizuje Orange vlastný informačno-vzdelávací projekt, ktorého cieľom je upozorniť na riziká používania internetu či mobilných telefónov deťmi a mladými. Spolu realizoval už tri vlny prieskumu v oblasti používania komunikačných technológií, pripravil vzdelávacie brožúry pre učiteľov a rodičov, osvetové materiály či komplexnú internetovú stránku s problematikou bezpečného používania technológií.

Už štyri roky Orange aj pravidelne vzdeláva na túto tému priamo v školách - v spolupráci s odborne vyškolenými lektormi takto od roku 2008 do konca 2012 vyškolil takmer 25-tisíc žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Zapojila sa aj takmer tisícka rodičov, ktorí absolvovali špeciálne poradenské stretnutia s lektormi počas rodičovských triednych aktívov.

V roku 2012 Orange zrealizoval medzi deťmi i dospelými ďalšiu vlnu prieskumu o spôsoboch používania komunikačných technológií. Vyplýva z neho napríklad, že:
- deti prichádzajú do styku s modernými telekomunikačnými nástrojmi v čoraz nižšom veku. Prvý mobilný telefón napríklad dostávajú už aj v 4 rokoch.
- pre deti je čoraz dôležitejšie, aby mal telefón internet. Ten využívajú vo veľkej miere na chatovanie, sťahovanie obrázkov, fotenie a následné umiestňovanie fotografií na internet.
- veľká časť detí si ešte neuvedomuje, že pri používaní internetu sú vystavované rizikám, ktoré môžu viesť k ich priamemu ohrozeniu v reálnom živote.
- deti sú čoraz častejšie svedkami nevhodných praktík v súvislosti s používaním mobilu či internetu - výrazne stúpa výskyt tzv. kyberšikany.
- u štvrtiny detí sa dajú pozorovať znaky závislosti od mobilu či počítača.

„Orange patrí k priekopníkom v téme ochrany detí pred rizikami komunikačných technológií. Téme sa venujeme už približne sedem rokov, vďaka čomu môžeme vyhodnocovať trendy v používaní mobilov či internetu. Za toto obdobie nastali v niektorých oblastiach až dramatické posuny, ako potvrdzuje aj náš najnovší prieskum. Sme presvedčení, že je našou povinnosťou, ako najväčšieho mobilného operátora, podporovať zodpovedné používanie moderných technológií. Preto sme túto tému otvorili z rôznych strán a už o niekoľko dní odštartujú aj prvé z nových aktivít v rámci našej tohtoročnej kampane e-deti," hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko.

Deň bezpečnejšieho internetu
od roku 2006 vyhlasuje medzinárodná spoločnosť InSafe - Európska sieť informačných centier - s podporou európskeho programu pre bezpečnejší internet. Vo viac ako 65 krajinách sveta sa k tomuto dňu viažu rôzne podujatia a aktivity.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá