Image
8.7.2016 0 Comments

Internet vecí a právo

Podobne ako v prípade mnohých iných odvetví IT je právo aj v prípade internetu vecí (Internet of Things – IoT) odkázané len na doťahovanie náskoku, ktoré tieto odvetvia IT pred ním majú. IoT môže mať na právo veľmi významný dosah. V jeho dôsledku sa totiž budeme musieť zamýšľať okrem iného aj nad novými spôsobmi vzniku a uzatvárania zmlúv medzi dvoma alebo viacerými elektronickými prístrojmi.

Téma IoT je z právneho hľadiska zaujímavá tým, že zasahuje do mnohých právnych odvetví. Okrem tradičných právnych disciplín, ako je ochrana osobných údajov a ochrana súkromia, sú v súvislosti s IoT aktuálne aj právne témy ako zodpovednosť za škodu spôsobenú zariadením, ktoré je súčasťou IoT, ďalej už spomenuté automatické uzatváranie zmlúv medzi zariadeniami bez predchádzajúceho aktívneho ľudského zásahu či sieťová neutralita. Niektoré pokrokovejšie štáty sa už v súčasnosti z legislatívnej stránky pripravujú na nástup IoT, pričom sa v tejto oblasti prijímajú prvé právne predpisy.

Pokiaľ ide o uzatváranie zmlúv priamo elektronickými zariadeniami (teda automaticky a bez predchádzajúcej bezprostrednej ingerencie osoby, ktorej sa zmluva týka), nejde o úplne novú problematiku. Už dnes dochádza napr. v oblasti obchodovania na burze prostredníctvom rôznych automatizovaných systémov (algoritmov) k uzatváraniu zmlúv o kúpe a predaji cenných papierov na základe určitých prednastavených parametrov. V dôsledku IoT však dôjde k rozšíreniu automatizovaného uzatvárania zmlúv do každodenného života. Dnes je zmluva definovaná ako výsledok zhodného prejavu vôle dvoch alebo viacerých (právnických alebo fyzických) osôb. No ak moja inteligentná chladnička zistí, že mi dochádza brokolica, a následne objedná jej donášku z automatizovaného supermarketu, pričom zaplatí mojou kreditnou kartou, dôjde v konečnom dôsledku k uzatvoreniu zmluvy medzi dvoma elektronickými zariadeniami, čo v zmysle dnešného právneho poriadku nie je možné. Tento prístup však bude treba v dôsledku stále väčšieho rozšírenia IoT pravdepodobne prehodnotiť.

Ďalšia významná téma bude zodpovednosť za škodu spôsobenú zariadeniami IoT. Čo ak moja inteligentná chladnička omylom objedná namiesto jednej brokolice dodávku za celé nákladné auto? Kto bude zodpovedný za spôsobenú škodu? Bude to výrobca hardvéru, jeho jednotlivých komponentov alebo azda výrobca operačného systému či príslušnej aplikácie? Vznikne tak zložitý systém zodpovednostných vzťahov. V dôsledku chýb zariadení IoT však môže dôjsť k oveľa vážnejším škodám, než je nákladné auto plné brokolice (autonehody, škody na zdraví v dôsledku chýb lekárskych zariadení a pod.).  Podnikatelia v oblasti IoT by preto mali na túto skutočnosť pamätať a v čo najširšom rozsahu sa snažiť predísť vzniku zodpovednosti na ich strane, resp. povinnosti hradiť spôsobenú škodu. 

Autor: Mgr. Juraj Hudák, LL.M.
Partner advokátskej kancelárie Advokáti CHZ


Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Linux súkromne i pracovne v2.0 (13. časť)

09.10.2016 23:19

Sysdig/falco V predošlej časti seriálu sme nástroj Falco definovali ako behaviorálny monitor, ktorý pomocou vopred zadaných pravidiel deteguje podozrivé správanie sledovaných aktivít. Pokiaľ v prípad ...

ITPro

Jednotný digitálny trh je šanca pre pripravených

09.10.2016 00:00

Do piatich rokov sa bude musieť pred dravou a inovatívnou konkurenciou skloniť tretina firiem, ktoré sú dnes vo svojich odvetviach v top dvadsiatke. Podľa predpovede analytikov z IDC budú mať neúspešn ...

ITPro

Systémy na komunikáciu v reálnom čase

09.10.2016 00:00

Ušetrite na chlebíčkoch, vzdelávajte moderne Takmer 70 percent všetkých nákladov na vzdelávacie aktivity firiem pohltí cestovanie, ubytovanie a strava. Osobná účasť zväčša znamená chlebíčky a kávu za ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá