Image
24.3.2014 0 Comments

Inteligentné predplatné elektromery riešia problém neplatičov na Luníku IX

lunik_ix.jpg Košické sídlisko Luník IX je na Slovensku mediálne veľmi známe. Problémy, ktoré spôsobujú sociálne slabí a neprispôsobiví obyvatelia sídliska svojmu okoliu, vyvolávajú rôzne rozporuplné diskusie. Jedným z problémov bolo neplatenie za dodávku elektriny. Nasledovali odpájania odberateľov od elektriny, čo reťazovo vyvolalo čierne odbery, poškodzovanie rozvodov elektriny a nefunkčnosť dodávky elektriny aj platiacim odberateľom. Výsledkom bolo, že dodávateľ elektriny kompletne odpojil od dodávky celé bytovky a problém presunul na mesto Košice, zastúpené Bytovým podnikom mesta Košíc - BPMK. Celý odber nameraný v trafostanici je teraz účtovaný bytovému podniku.

Bytový podnik zrealizoval niekoľko čiastkových riešení, ako je realizácia nových rozvodov po vonkajších stenách bytovky, presun elektromerov do centrálnej rozvodnej skrine a manuálne vypínanie ističov neplatičom. Toto riešenie bolo veľmi prácne na obsluhu a neprinieslo želaný efekt. Dlh mesta Košice za odber elektriny neplatičmi a čiernymi odbermi ďalej narastal. Nakoniec sa bytový podnik rozhodol zrealizovať plnoautomatizovaný predplatný systém na dodávku elektriny.

Firma Transtech, a. s., ktorá sa už niekoľko rokov venuje systémom AMR a AMM na diaľkový odpočet a manažment energií, sa podujala zrealizovať projekt podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Výsledkom je systém s nasledujúcimi vlastnosťami:

1. Systém umožňuje zakúpenie požadovaného množstva elektrickej energie odberateľom elektriny podobne ako v prípade kreditu na telefón u mobilného operátora. Po zaplatení ľubovoľnej sumy v bytovom podniku systém automaticky na diaľku zapne odber elektriny a po odobratí zakúpeného množstva odber automaticky vypne. Pred vyčerpaním elektriny pri dosiahnutí minimálneho množstva upozorní odberateľa formou e-mailu a SMS správy o potrebe dobiť kredit zakúpením ďalšieho množstva elektriny.

2. Systém je vybavený bezpečnostnými prvkami proti čiernym odberom elektriny:

- Súčtové elektromery denne kontrolujú odber skupiny odberateľov, obvykle jednej bytovky, a porovnávajú so súčtom odberov v danej skupine - bytovke. Ak systém zistí rozdiel v odbere, okamžite formou alarmu a e-mailu informuje správcu o nesúlade odberu a možnom čiernom odbere.

- Rozvodné skrine s elektromermi sú vybavené alarmom a senzormi, ktoré detegujú nedovolené otvorenie rozvodnej skrine a okamžite SMS správou informujú správcu systému, prípadne políciu.

3. Doplnkové služby

- Odberateľ môže na internete sledovať svoju dennú spotrebu elektriny a stav kreditu, graficky zobraziť spotrebu za vybrané obdobie a exportovať namerané údaje vo formáte xml, csv, pdf na ďalšie spracovanie údajov. To mu umožní vyhodnotiť a zefektívniť spotrebu.

- Správca systému má možnosť v prípade potreby na diaľku vypnúť alebo zapnúť odberateľa elektriny.

- Správca systému má k dispozícii rôzne reporty o odberoch a platbách a možnosť exportovať požadované údaje na ďalšie elektronické spracovanie.

- Správca má formou alarmov a servisných hlásení prehľad a históriu správania sa systému.

Projekt je určený pre skupiny obyvateľov a aglomerácie, ktoré sa správajú nedisciplinovane pri klasickom modeli dodávky a platby elektriny a spôsobujú problémy tak dodávateľovi elektriny, ako aj svojim susedom spoluobčanom, ktorí aj napriek tomu, že riadne platia, majú problémy s prerušovanou dodávkou, spôsobenou rôznymi technickými zásahmi do rozvodov a z toho vyplývajúcimi poruchami a odstávkami elektriny. Samozrejme, že tento systém možno uplatniť aj u bezproblémových odberateľov a pridanú bezplatnú službu - možnosť kontrolovať si dennú spotrebu na internete - by určite uvítala prevažná väčšina obyvateľov Slovenska.

Systém bol uvedený do skúšobnej prevádzky v decembri 2012. Po viac ako ročnej prevádzke systému môžeme konštatovať, že jeho prevádzka je nad očakávanie úspešná a nesplnili sa žiadne negatívne obavy. Príjemne prekvapilo najmä hodnotenie zo strany obyvateľov Luníka IX a jeho vplyv na zmenu myslenia ľudí a ich sociálne správanie.

Prínos pre občanov - odberateľov elektriny:

Odberatelia elektriny pochopili a zvykli si, že elektrina je tovar ako každý iný a koľko si ho kúpia, toľko ho dostanú, podobne ako pri kúpe benzínu, cigariet, potravín... Pochopili, že elektrina nie je komodita, na ktorú by mali sociálne slabšie skupiny nárok aj bez platenia.

Zvýšilo sa ich finančné povedomie a zodpovednosť. Sami a dobrovoľne sa rozhodujú, koľko peňazí dajú na elektrinu a koľko na ďalšie položky. Platby za elektrinu uskutočňujú sami z vlastnej iniciatívy a obvykle v čase poberania sociálnych dávok, teda v čase, keď majú k dispozícii financie. Väčšina platí tak, aby k prerušeniu dodávky vôbec nedošlo, iní čakajú až na vypnutie elektriny. Potom nasledujúci deň idú zaplatiť na bytový podnik a skôr, ako sa vrátia domov, im už elektrina v byte opäť svieti.

Prekvapivo aj tí občania Luníka IX, kde ešte daný systém nie je zavedený, sa dožadujú zavedenia tohto systému. Oceňujú najmä to, že si zaplatia len toľko, koľko sami chcú, a nie nejaké povinné pravidelné mesačné platby.

On-line prístup k informáciám o spotrebe je touto skupinou občanov z pochopiteľných dôvodov málo využívaný.

Prínos pre Bytový podnik mesta Košíc ako správcu systému

Prekvapivo počas 14 mesiacov prevádzky systému nedošlo k žiadnemu pokusu narušiť alebo poškodiť rozvádzače, elektromery alebo rozvody elektriny a nebol zaznamenaný nijaký čierny odber elektriny. Pravdepodobne aj preto, že pred obyvateľmi neboli zatajované, ale naopak, skôr propagované bezpečnostné prvky na ochranu systému.

Z pohľadu správcu u danej skupiny obyvateľov zanikol problém s vymáhaním pohľadávok za elektrinu. Zanikol pojem neplatič elektriny, tak ako neexistuje neplatič potravín alebo benzínu. Neexistuje ani odpájanie a pripájanie odberateľa. Elektrina jednoducho tečie dovtedy, kým sa neminie zakúpené množstvo, a znova začne tiecť po zakúpení ďalšieho množstva.

Správca oceňuje aj to, že má plnoautomatickú dennú kontrolu celkovej spotreby elektriny a súčtov spotreby jednotlivých odberateľov a denne je informovaný o tom, či nejaké straty vznikajú, alebo nie. Počas prevádzky tohto systému k žiadnym stratám na meranom úseku nedošlo.

Systém okrem vyberania poplatkov za elektrinu a ich zadávania do počítača nevyžaduje žiadnu inú činnosť a údržbu od operátora, všetko je úplne automatizované.

Z pohľadu nákladov bytového podniku okrem toho, že nevznikajú straty z dôvodu neplatičov a z dôvodu čiernych odberov, výrazne poklesli náklady na výjazd údržbárov na opravy technického zariadenia a následného riešenia škodových udalostí.

Technické riešenie

elektromer_lunik.jpg

Základným stavebným prvkom systému sú elektromery ADDAX s komunikáciu PLC (PLC - Power Line Communication). Elektromery spolu routerom komunikujú po existujúcich silových rozvodoch a nepotrebujú budovať samostatné komunikačné vedenie. Router je umiestnený v trafostanici a vie obslúžiť 1000 elektromerov v okruhu 3 km. Router je s centrom spojený cez mobilného operátora pomocou prenosu GPRS/UMTS. Elektromery umožňujú obojsmernú komunikáciu a sú schopné dodávať do centra namerané údaje v intervaloch 5, 10, 15, 30 a 60 minút.

Okrem bežných vlastností elektromerov sú vybavené výkonovým relé 100 A, ktoré umožňuje pripojiť a odpojiť odberateľa elektriny na diaľku. V prípade, keď nepôjde o skupinové nasadenie elektromerov, ale jednotlivé elektromery, možno použiť elektromer s modulom GPRS/UMTS, ktorý priamo komunikuje s centrom. Všetky elektromery ADDAX majú certifikát MID a môžu byť použité ako fakturačné meradlo.

elektromer_lunik2.jpg

Elektromery sú umiestnené v centrálnej rozvádzačovej skrini, umiestnenej pred vchodom do budovy. Nad rámec bežnej inštalácie je skriňa vybavená doplnkovými bezpečnostnými prvkami: magnetickými snímačmi otvorenia dverí rozvádzača, zabezpečovacím zariadením a dodatočným mechanickým zabezpečením dverí.

Webová aplikácia ovládacieho softvéru

Webová aplikácia SIMS Pay umožňuje správcovi systému pohodlne zadávať platby, sledovať stav spotreby, vytvárať rôzne zostavy a exportovať ich v rôznych formátoch na tlač, archiváciu alebo ďalšie elektronické spracovanie.

elektromer_lunik3.jpg

Koncovému odberateľovi umožňuje na diaľku sledovať stav elektromera, zostávajúci kredit a vytvárať grafické zostavy spotreby za určité obdobie alebo exportovať ich napr. vo formáte Excel na ďalšie spracovanie.

elektromer_lunik4.jpg


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

DeepStack – umelá inteligencia, ktorá vďaka intuícii porazí v pokeri aj profesionálnych hráčov

16.01.2017 00:25

Roboty hrajúce poker nie sú úplná novinka, no tím vedcov z kanadskej Albertskej univerzity, Karlovej univerzity a ČVUT (České vysoké učení technické) položil latku trochu vyššie. V dokumente (PDF) uv ...

Technológie

Hardvérová divízia Facebooku pracuje na technológii, ktorá vyzerá ako čítanie myšlienok

16.01.2017 00:30

Pred istým časom sa Mark Zuckerberg v jednom rozhovore vyjadril, že je presvedčený o tom, že jedného dňa si ľudia budú navzájom posielať myšlienky s využitím digitálnych technológií. Teraz sa jeho sen ...

Technológie

PR: Konferencia ShowIT – ukážeme vám novinky TOP IT technológií

13.01.2017 00:05

Na začiatku, pred ôsmimi rokmi, bola myšlienka priniesť kvalitu zahraničných IT eventov na Slovensko. Dnes je IT konferencia ShowIT už tradičná zimná vzdelávacia udalosť v Bratislave. Poďte sa s nami ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá