18.12.2015 0 Comments

Inkubátor inovatívnych učiteľov na Univerzite Komenského prináša po roku fungovania výsledky

Na Prírodovedeckej fakulte UK funguje prvý Inkubátor inovatívnych učiteľov na Slovensku. Jeho jedinečnosťou sú najmodernejšie technológie, ktoré poskytujú budúcim učiteľom prírodovedných predmetov možnosť oboznámiť sa s ich praktickým využitím vo vyučovacom procese na školách, kde budú po ukončení štúdia pôsobiť.

Využívanie informačných technológií je v 21. storočí alfou a omegou spoločnosti. V Inkubátore inovatívnych učiteľov nadobúdajú súčasní a budúci učitelia nové skúsenosti a schopnosti, ako pracovať s digitálnymi technológiami a ako ich zapojiť do vyučovania tak, aby zatraktívnili výučbu prírodovedných predmetov. Tie sú totiž pre študentov stále menej atraktívne, ako ukazujú viaceré štúdie a prieskumy.

„Microsoft Inkubátor priniesol výzvy pre nás učiteľov. Naučili sme sa pracovať s novými technológiami, ktoré sú mobilné a prinášajú nové možnosti robiť experimenty, ale hlavne je orientovaný na študentov. Aj mimo vyučovania sme pre nich pripravili množstvo aktivít, diskusií s učiteľmi a odborníkmi, ktoré hodnotili študenti veľmi pozitívne. Prvý raz totiž videli, že tie technológie majú aj inú tvár, ako len naučiť sa základy obsluhy a že môžu významne, kvalitatívne meniť vzdelávací proces. To je aj hlavný cieľ, pripraviť kvalitného učiteľa pre vzdelávanie pre budúcnosť," povedala Beáta Brestenská z Katedry didaktiky prírodných vied Prírodovedeckej fakulty, ktorá je odbornou garantkou projektu.

Podľa štatistík, do 5 rokov bude na Slovensku chýbať 10 000 IT špecialistov. Európska Únia navyše avizuje, že v krátkom období zanikne 30 - 40 % povolaní. O to väčší dôraz sa preto kladie práve na získavanie počítačových zručností.

„Inkubátor inovatívnych učiteľov vznikol ako súčasť iniciatívy našej spoločnosti s názvom Vzdelávame pre budúcnosť. Jeho jedinečnosťou je práve zameranie na cieľovú skupinu budúcich učiteľov, pre ktorých je jedna z najmodernejších učební na Slovensku zariadená podľa aktuálnych potrieb študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského," vysvetlil Markus Breyer, generálny riaditeľ Microsoft Slovensko.

Hoci ide o technologický inkubátor, ktorý pôsobí pod značkou Microsoftu, budúci učitelia v ňom môžu využívať aj doplnkové služby od iných firiem. Ako tvrdí sám Microsoft, pre učiteľov je dôležité vedieť používať aj iné technológie. „Pre nás je inkubátor príkladom dobre investovaného času, peňazí a energie a veríme, že sme ním minimálne naštartovali proces zlepšenia celého vzdelávacieho systému pre budúcich učiteľov," dodala Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva v Microsoft Slovensko.

Spoluprácu Microsoftu a univerzity ocenila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, Romana Kanovská: „Musím vyjadriť veľkú spokojnosť a nadšenie z toho, ako efektívne dokážu spolupracovať akademický sektor s IT firmou, aby rozvíjali digitálne zručnosti budúcich učiteľov. Preto vidím kľúčovú úlohu takýchto inkubátorov a bola by som veľmi rada, ak by sme našli buď európske alebo naše finančné zdroje na podporu takýchto inovatívnych foriem vyučovania a posunulo sa to do akademického prostredia v rámci celého Slovenska."

Väčšina učiteľov aj dnes stále používa zo širokého portfólia moderných vymožeností najmä PPT prezentácie či videá z Youtubu. Všetci, ktorí sú do projektu zapojení však dúfajú, že je to jeden zo spôsobov, ako skvalitniť prípravu budúcich učiteľov a dať im do rúk nové nástroje na priblíženie obsahu študentom a žiakom. Podľa nich by to mohlo napomôcť zvýšeniu statusu učiteľa či už v očiach spoločnosti alebo žiakov, lebo učiteľ by mal byť v prvom rade tým, kto dokáže študentov zaujať, nadchnúť ich, lebo vie veci podať inak. Aj toto by malo prispieť k zatraktívneniu učiteľského povolania.

„Pre budúceho učiteľa je to dnes veľmi náročné. Ten vyučovací proces už nie je len tabuľa a krieda. Mení sa proces riadenia poznávania detí. Dnes musíme urobiť vzdelávanie naozaj moderné, aby tí mladí ľudia, ktorí už ovládajú moderné technológie, boli vedení učiteľom, ktorý im vytvára prostredie, v ktorom sa bude radosť učiť," dodáva Brestenská.

Kedysi sa nedal vziať počítač von, aby si robili žiaci pokusy priamo v teréne. S dnešnými technológiami je to hračka. „Veľakrát sa stretávame s tým, že školy, na ktoré naši absolventi chodia, nemajú prírodovedné laboratória, ani vybavenie, kde by mohli reálne so študentmi robiť rôzne experimenty. Vďaka inkubátoru vidieť, že takéto laboratórium vlastne školy ani nepotrebujú, stačí meracie zariadenie, ktoré navyše možno vziať von a robiť pokusy priamo v prírode," vysvetľuje Martin Šponiar, doktorand na Prírodovedeckej fakulte UK.

Viac sa o projekte a fungovaní Inkubátora inovatívnych učiteľov dozviete aj na stránkach univerzity alebo na stránkach Microsoftu.


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

ČR: NETGEAR predstavil najrýchlejší Wifi router R9000

21.10.2016 10:10

Společnost NETGEAR, Inc. (NASDAQGM: NTGR), globální dodavatel inovativních síťových produktů pro koncové uživatele, firmy i poskytovatele služeb, představuje Nighthawk X10 (R9000), první a nejrychlejš ...

Tlačové správy

Microsoft podporuje Europe Code Week a učí deti programovať

21.10.2016 10:00

Jednou z najdôležitejších výziev pracovného trhu Európskej únie bude riešenie priepasti medzi ponukami práce v odbore moderných technológií a digitálnymi zručnosťami mladých ľudí. Pracovný trh Únie to ...

Tlačové správy

Facebook denne priláka viac ako milardu používateľov. Sociálne siete ale prinášajú riziká

21.10.2016 09:40

Obľuba sociálnych sietí stále rastie. Podľa výskumu spoločnosti PewResearch Center využíva sociálne médiá 90 % ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, výrazný nárast pozorujeme aj u starších užívateľov. Na so ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá