Image
3.10.2016 1 Comments

Industry 4.0 je zatiaľ ako manželka poručíka Columba. Každý o nej hovorí, ale nikto ju nikdy nevidel

Technologický koncept digitálne dvojča je funkčný systém priebežnej optimalizácie procesov, ktoré tvorí fyzická výroba v prepojení s vlastnou digitálnou „kópiou“. Vytvára prostredie digitálneho podniku, v ktorom firma môže optimalizovať prevádzku priamo počas výrobného reťazca, meniť parametre a procesy výroby a prispôsobovať produkt požiadavkám trhu. Dáta, ktoré v tom čase vznikajú, vytvárajú komplexný obraz o danom výrobku a výrobe. Digitálne dvojča informácie zhromaždí a neustále vyhodnocuje. To umožňuje okrem iného skrátiť a zefektívniť vývojový cyklus, optimalizovať výrobu, skrátiť dobu nábehu nových výrobkov, odhalí neefektívne nastavenie procesov či personálnych výkonov.

Pohľad na reálnu výrobnú linku

Digitálne dvojča výrobnej a montážnej linky

Aplikácia je vhodná a dostupná pre veľkú časť výrobných podnikov na Slovensku a väčšinou si nevyžaduje zásadnejšie zmeny súčasných výrobných zariadení ani ich obmenu. Je realizovateľná v priebehu niekoľkých týždňov ako investícia s rýchlou návratnosťou. „Ak sa zlepšenia vopred otestujú digitálne, môžu byť výsledkom úspory až vo výške desiatok percent, bez dramatickým investícií či nutnosti výroby prototypov. To všetko bez chýb a kolízií,“ spresňuje M. Morháč, riaditeľ SOVA Digital.

M. Morháč, riaditeľ SOVA Digital (vľavo), Prof. Ing. Cyril Belavý, PhD., vedúci  ústavu ÚAMAI Strojnícka fakulta STU (vpravo)

Väčšina podnikov sa v posledných rokoch problematikou Industry 4.0 začala zaoberať a dnes by mali len pokračovať a použiť nástroje a princípy, ktoré ich posunú významnejšie vpred. Na aplikáciu Industry 4.0 neexistuje žiadna šablóna. Každá firma potrebuje unikátne riešenie zodpovedajúce jej stratégii rozvoja, charakteru výrobkov a výroby, trhu a predstavám manažmentu.

Digitálne dvojča – prínosy

 • využitie existujúcich výrobných strojov, zariadení, prevádzok doplnením drobných komponentov (senzorov, optimalizačných softvérových riešení) zameraných na zber a vyhodnocovanie dát a následnú optimalizáciu
 • výsledkom je nárast produktivity existujúcich výrobných zariadení, schopnosť pružne sa prispôsobiť zmenám v sortimente a takmer okamžite vyrábať v optimalizovanom režime
 • ide o minimálnu investíciu s rýchlou návratnosťou (návratnosť by mala byť bežne kratšia ako 6 mesiacov, nemala by prekročiť 12 mesiacov); investícia by sa mala rádovo pohybovať max. v desiatkach tisíc eur
 • krátka doba implementácie riešenia – rádovo týždne
 • okrem nárastu produktivity sú sprievodnými javmi znížená chybovosť, zvýšená kvalita, aplikácia prediktívnej údržby znižuje poruchovosť zariadení, a teda aj náklady
 • koncept digitálneho dvojčaťa sa dá využiť vo výrobe, vo výrobnej, skladovej i dopravnej logistike, pri prevádzke zariadení

Industry 4.0

Industry 4.0 alebo štvrtá priemyselná revolúcia je pomenovanie rozsiahlych zmien prudko vstupujúcich do súčasného priemyslu. Nositeľom týchto zmien je digitalizácia výrobkov, digitalizácia a optimalizácia všetkých podnikových procesov vrátane služieb.

Koncepty Industry 4.0 už dnes prenikajú do výrobného sveta slovenských firiem rovnako ako do života každého z nás. V bežnom živote sme napríklad prešli cesty od kníhkupectva k e-knihe, od Zlatých stránok k internetovému obchodu či od taxíkov k ridesharingu. Svet Industry 4.0 je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Výsledkom je využitie obrovského množstva doteraz nezachytených a nespracovaných informácií na podstatne rýchlejšie a lepšie rozhodovanie.

Rozhodnutie, či a kedy bude firma investovať do Industry 4.0, je len na nej. Nemusí urobiť všetky kroky hneď, ale všetky kroky musia smerovať k Industry 4.0, inak nebudú podniky vedieť udržať potrebné tempo. Industry 4.0 nie je cieľ, ale cesta k digitálnemu podniku.

Do rámcových rozvojových stratégií zahrnuli koncept Industry 4.0 aj kľúčové európske a vládne dokumenty Smart Industrie či Oznámenie o digitalizácii európskeho priemyslu, prezentované Európskou komisiou. Tie pripravujú legislatívne podmienky, školstvo, infraštruktúru či trh práce na to, aby mohlo dochádzať k masívnej zmene na všetkých relevantných úrovniach. Dôležité je, aby procesy prebiehali v spolupráci s praxou, boli kompatibilné a vychádzali zo zjednocujúcej základne pre rozvoj inteligentného priemyslu na Slovensku.

Digitálny podnik – cieľová stanica Industry 4.0

Digitálny podnik je cieľový stav firmy nachádzajúcej sa v Industry 4.0, v ktorom budú digitálne prepojené a riadené všetky podnikové procesy, cez tzv. SMART prístup budú digitálne komunikovať so zákazníkmi, s dodávateľmi, s ostatným prostredím, budú pritom využívať SMART siete, SMART budovy, SMART logistiku a budú produkovať SMART produkty.

Hlavnou z ciest k digitálnemu podniku je zber dát a ich spracovanie. Dnes firmy mnohé dáta majú, len ich nespracúvajú a nevyhodnocujú. Na zabezpečenie tých, ktoré sú potrebné a zatiaľ sa nezbierajú, stačia jednoduché senzory alebo dokonca obyčajné čítačky čiarových kódov a nasadenie primeraného softvéru, ktorý dáta zozbiera a vyhodnotí. Čiže investície a náročnosť výkonu môžu byť minimálne. Rovnako dôležitý prvok v každom podniku je komunikácia a informovanosť. Tým, že podnik digitalizuje procesy, zbiera a vyhodnocuje dáta, má každý pracovník okamžite dostupné všetky informácie potrebné na prácu. Prevažná väčšina firiem na Slovensku nemá nastavené procesy v režime digitálneho podniku. V podnikoch vládne digitálny Babylon - množstvo rôznych dát a dátových systémov v rôznej štruktúre, ktoré treba spracovať a využiť ich tak, aby podporovali rozvoj firmy.

Zobrazit Galériu

Mohlo by Vás zaujímať

Produkty

Video: V Monaku vyskúšali naozaj funkčný a dobre ovládateľný jetpack

21.10.2016 10:01

Na začiatku októbra 2016 JetPack Aviation, výrobca batohov s prúdovým motorom, ukázal najnovšiu verziu svojho Jetpacku JB-9 v Monaku. JetPack JB-9 je schopný zvislého vzletu a pristátia. Mal by byť d ...

Produkty

Google chce pomôcť odhaliť na webe články obsahujúce dezinformácie, bludy, hoaxy a nezmysly

21.10.2016 00:22

Web je skvelý zdroj informácií, no nie všetky z nich sú hodnoverné. Možno sa tu stretnúť aj s množstvom falošných a zavádzajúcich správ, dezinformujúcich článkov, senzáciechtivých  titulkov, chybných ...

Produkty

Apple už o týždeň predstaví nové počítače Mac. Podľa parametrov to vyzerá zaujímavo

21.10.2016 00:19

Po uvedení nových telefónov iPhone a Apple Watch minulý mesiac Apple rozposlal pozvánky aj na ďalšie svoje podujatie, ktoré sa uskutoční 27. Októbra. Podľa očakávania na ňom majú debutovať nové počíta ...

1 Comments

 1. Zombíci reakcia na: Industry 4.0 je zatiaľ ako manželka poručíka Columba. Každý o nej hovorí, ale nikto ju nikdy nevidel
  6.10.2016 08:10
  Pozrite im do tváre, je tam šťastie, radosť, zmysel?
  Reagovať

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá