Image
4.11.2016 0 Comments

IT komunita Slovensko.Digital už rok bojuje za lepšiu informatizáciu a chce pokračovať ďalej

Vytvorenie tlaku na kvalitu digitálnych služieb štátu a zastavenie IT projektov v hodnote 250 miliónov eur považujú zástupcovia Slovensko.Digital za svoje najväčšie úspechy v prvom roku fungovania. Experti z IT komunity tiež presadili zmeny do nového plánu informatizácie a predstavili konkrétne príklady, ako by štátne IT mohlo fungovať.

Prvé zmeny v informatizácii sa začali, ale treba ich pretaviť do praxe
“Za miliardu eur na informatizáciu sme ako občania dostali pramálo. Ak nechceme podobne premrhať aj ďalšiu miliardu v najbližších rokoch, štátne IT sa musí zmeniť.” To bola výzva Slovensko.Digital, s ktorou sa pred rokom stotožnilo viac ako 7 000 ľudí. “V štátnom IT za rok nastali hlavne vnútorné zmeny. Informatizácia má konečne jasného vlastníka, vznikol nový úrad podpredsedu vlády Pellegriniho, prijala sa nová koncepcia. Občania však chcú vidieť lepšie služby za menej peňazí a na to sa musia zámery z papiera dostať do praxe,” zhŕňa rok Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

Hlavné úspechy komunity
Komunita za prvý rok upozornila na viacero problémových IT projektov a tri z nich v celkovej hodnote 250 miliónov eur (kartičky zdravotného poistenia, systém automatických radarov a atlas pasívnej infraštruktúry) sa podarilo zastaviť. “Pomohli sme predísť škodám a veríme, že sme ušetrili daňovým poplatníkom ich peniaze. 250 miliónov eur je v prepočte 46 eur na občana,” približuje Hargaš.

Odborníci tiež navrhli 20 konkrétnych opatrení na systémové zmeny informatizácie. “Naše opatrenia boli zamerané na to, aby druhá miliarda do štátneho IT z eurofondov bola využitá podstatne lepšie ako tá prvá,” hovorí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital. Opatrenia ešte vo februári podporilo viac ako 2.000 občanov a podarilo sa ich presadiť do novej koncepcie informatizácie spoločnosti. “Teší nás, že naše návrhy sa dostali do koncepcie. Zatiaľ sú to záväzky na papieri. Teraz ich treba preniesť do praxe” hovorí Illek.

Odborníci tiež prišli s niekoľkými príkladmi toho, ako by štátne IT služby mohli fungovať. Začiatkom roka spustili aplikáciu Volby.Digital, vďaka ktorej požiadalo o voličský preukaz 20 000 Slovákov v zahraničí a ďalších 10 000 na Slovensku. “V porovnaní s predošlými voľbami je to 2,5-násobný nárast. Stačila na to aplikácia, ktorú vytvorili IT nadšenci za necelý mesiac,” hovorí pre médiá Ján Suchal zo Slovensko.Digital.

V auguste zase spustili stránku ekosystem.slovensko.digital, na ktorej zverejňujú štátne dáta a prinášajú ich bližšie k IT komunite. “Chceme podporiť podobné projekty ako boli Volby.Digital. Kvalitné služby pre občanov nemusia vždy vznikať len v štátnej správe. Chceme priniesť konkurenciu a naďalej ukazovať, ako sa služby dajú robiť kvalitnejšie,” dopĺňa Suchal. Dáta a služby z ekosystému zatiaľ využívajú najmä súkromné firmy a v komunite začali vznikať aj nové nápady, ako napríklad aplikácia www.verejne.digital, ktorá zobrazuje prepojenia osôb, firiem a politikov.

Odborníci tiež podporili štátne inštitúcie, ktoré mali záujem zlepšiť informatizáciu. “Spolupracovali sme so Slovenským národným divadlom pri transparentnom nákupe ich web stránky, ktorú zverejnia v najbližších dňoch, s Inštitútom finančnej politiky pri správe hodnota za peniaze v IT, ktorú nedávno prijala vláda alebo s Najvyšším kontrolným úradom pri hodnotení IT projektov” uvádza Hargaš.

Plány do budúcnosti
V budúcom roku by komunita chcela pokračovať v odbornom dohľade nad informatizáciou a tlačiť na zlepšenie digitálnych služieb pre občanov. Očakávajú napríklad zjednodušenie platieb za elektronické služby, zlepšenie orientácie na stránkach Slovensko.sk alebo zlepšenie využitia elektronických občianskych preukazov a schránok. “Budeme tlačiť na to, aby sa zámery z novej koncepcie dostali z papiera do praxe a digitálne služby štátu sa priblížili tým komerčným. A to nielen v kvalite, ale aj v cenách. Nechceme dovoliť, aby sa premrhala ďalšia miliarda eur” uzatvára Hargaš.

Vývoj verejnej moci elektrotechniky
Pre eGovernment v SR bol 1. november jeden z najdôležitejších dátumov roka 2016. Od tohto dňa sú všetky orgány verejnej moci povinné vykonávať verejnú moc elektronicky.

Presnejšie, týmto dňom skončilo trojročné prechodné obdobie, počas ktorého sa od prijatia zákona o eGovernmente v roku 2013 mali na túto zmenu všetci pripraviť. Prečo tá kurzíva? Ide o termíny zo zákona, ktoré však zatiaľ nie sú často používané a málokto im rozumie. V rámci Slovensko.Digital sme preto stručne spísali najdôležitejšie body o čo ide.

Čo je výkon verejnej moci elektronicky:

Podania elektronicky
Subjekt - fyzická alebo právnická osoba - môže každé podanie vykonať elektronicky. Podanie sa zasiela do elektronickej schránky orgánu verejnej moci (ďalej používame skraktu OVM), prostredníctvom portálu www.slovensko.sk . Podanie, ak je vyžadovaný podpis subjektu, musí byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou. Podanie sa považuje za doručené okamihom uloženia v schránke adresáta.

Rozhodnutia elektronicky
Ak má subjekt svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, OVM je povinný každý úradný dokument - napr. rozhodnutie - vytvoriť v elektronickej forme a zaslať ho do schránky subjektu. “Papierová” verzia bude vytváraná iba ak sa nedá doručiť do elektronickej schránky. Úradný dokument do vlastných rúk je považovaný za doručený keď to subjekt potvrdí pri jeho preberaní v schránke, alebo automaticky po 15 dňoch od uloženia do schránky, iné úradné dokumenty sú považované za doručené na ďalší deň po uložení.

1 krát a dosť
Ak nejaký OVM má povinnosť použiť údaje, ktoré iný OVM má v informačnom systéme, musí mu ich tento poskytnúť. Pre osobné údaje to platí aj bez súhlasu dotknutej osoby. Pri povinnosti mlčanlivosti alebo nejakom (napr. daňovom) tajomstve musí súhlas byť daný. Predložiť údaje, ktoré sú v referenčných registroch, OVM nesmie vyžadovať od subjektu.

Elektronická úradná tabuľa
Na portáli www.slovensko.sk je zriadená elektronická úradná tabuľa. Na nej OVM povinne zverejňujú v elektronickej forme všetko a v rovnakej lehote, čo povinne zverejňujú na svojej úradnej úradnej tabuli.

Splnomocnenia elektronicky
Splnomocnenie konať v mene inej osoby môže byť preukázané aj elektronickým dokumentom, autorizovaným splnomocniteľom. Zákonný zástupca nemusí splnomocnenie dokladovať. Raz zaslané splnomocnenie musí OVM evidovať a dokiaľ trvá nesmie ho opäť od subjektu vyžadovať.

Notifikácie
OVM zasielajú povinné notifikácie a môžu zasielať nofitikácie o priebehu a stave konania účastníkovi konania, alebo tomu koho sa vec týka. Notifikácie sa zasielajú do schránky subjektu a na nastavený kontakt - mail, SMS. Na odoberanie notifikácií v konkrétnej veci sa treba zaregistrovať. Notifikácie môžu byť spoplatnené - vtedy je vyžadovaný súhlas pri registrácii. Cez notifikácie môžu OVM uskutočňovať dôležité oznámenia a výzvy v krízových situáciách.

Kto je orgán verejnej moci
Orgány verejnej moci sú samozrejme všetky úrady, ale aj obce, materské školy, notári, technické služby, zariadenia sociálnych služieb, centrá voľného času… Presný zoznam sa dá nájsť na portáli www.slovensko.sk , spolu je ich viac ako 7000.

Pri všetkých vyššie uvedených princípoch sú v niektorých prípadoch výnimky, napríklad ak špecializovaný zákon ustanovuje iný postup. Aj z tohto dôvodu je ťažké jednoducho a rýchlo sa v problematike pre používateľa orientovať. Nie je známe, či všetky OVM dokážu tieto úlohy plniť, na základe doterajších skúseností očakávame u mnohých nedostatky, napriek požiadavkám zákona.

Očakávame preto, že úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu údaje o pripravenosti úradov na výkon verejnej moci elektronicky zozbiera a spoločne publikuje.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Konferencia PyCon sa po roku vracia na Slovensko

20.01.2017 14:11

Druhý ročník komunitnej konferencie avizuje špeciálny program pre učiteľov informatiky Príležitosť zoznámiť sa s jedným z najpopulárnejších programovacích jazykov súčasnosti, inšpirovať profesionálov ...

Tlačové správy

Desať MFZ Sharp dostalo ocenenie „vysoko odporúčané“ od laboratória BLI

20.01.2017 13:00

Nový rad MFZ Sharp bol ocenený za kvalitu, spoľahlivosť a jednoduchosť používania popredným hodnotiteľom Buyers Laboratory LLC Nový rad produktov MFZ Sharp s názvom Advanced and Essentials získal oce ...

Tlačové správy

Synology predstavuje službu Surveillance Station 8.0

20.01.2017 12:30

Spoločnost Synology® Inc. dnes oficiálne oznámila vydanie služby Surveillance Station 8.0, ktorá obsahuje nového a praktického desktopového klienta, inteligentné technológie viacerých dátových prúdov ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá