Image
29.3.2016 0 Comments

IT Pro: Prediktívna analytika - pohľad do budúcnosti prináša nové možnosti pre biznis, úspory aj zisky

Víťazní bojovníci najskôr zvíťazia a potom idú do vojny, kým porazení najskôr idú do vojny a potom sa snažia vyhrať. Slávny čínsky generál Sun-c’ si uvedomoval dôležitosť prípravy už dávno. Aký zmysel však jeho slová dávajú v dnešnom svete? Digitálna transformácia prevracia hore nohami celé priemyselné odvetvia rádovo v mesiacoch. V čase obrovskej konkurencie je schopnosť pripraviť sa na budúci vývoj rozdielové kritérium medzi úspešnými a skrachovanými firmami.

Umožňujú to nástroje prediktívnej analytiky. Je pritom jedno, či ich banka využíva na cielenie finančných nástrojov alebo poľnohospodárske družstvo na optimalizáciu údržby svojich traktorov.

Od oleja po banku

Meniť olej raz ročne dáva zmysel, pretože sa to tak píše v používateľskej príručke. Takýto prístup však neberie do úvahy špecifiká každého vozidla. Keby sa olej menil vtedy, keď je to skutočne potrebné, podnik by mohol ušetriť zdroje. Práve využitie nástrojov prediktívnej analytiky dokáže priebežne vyhodnocovať stav aktív a určiť najvýhodnejší čas zásahu. Je pritom jedno, či ide o traktor alebo o výrobnú linku.

Zariadenie môže stále pracovať, kým senzory merajú vibrácie, teplotu, tlak či dokonca frekvenciu zvukov, ktoré vydáva. Prediktívne modely spracúvajú prúd dát, dávajú mu zmysel a hodnotia pravdepodobnosť potreby servisu. Spoločne s in-memory technológiami dokážu predpovedať zlyhanie ešte skôr, ako k nemu príde. Pre firmy to znamená menej neplánovaných odstávok, viac času na riešenie problémov i predĺženie životnosti strojov.

Ako to funguje?

Prediktívna analytika je skĺbením matematiky a technológií založených na strojovom učení. Pracuje nad už zozbieranými dátami a predpovedá budúci vývoj s prijateľnou mierou spoľahlivosti. Alebo inak - ide o schopnosť objavovať zmysluplné opakujúce sa schémy a na ich základe predpovedať a zlepšovať výkon, odporúčať konanie alebo pomáhať pri rozhodovaní.

Firmy sa vďaka predikčným modelom už nemusia spoliehať len na historické informácie. Dokážu identifikovať trendy, analyzovať kľúčové premenné a skúmať rôzne scenáre – a to všetko v reálnom čase, keď informácie majú najväčší zmysel a význam.

Základom dobrého rozhodovania je otázka. Tá je pre každý biznis iná. Pre telekomunikačné spoločnosti to môže byť snaha zabrániť odchodu zákazníkov, iná firma potrebuje termín, keď je najlepšie zasiať, a tretej zase pomôže, ak dokáže predvídať nákupné zvyklosti svojich zákazníkov v najbližších mesiacoch.

Prediktívne modely sa najskôr vytvárajú nad existujúcimi dátami a „učia“ sa z údajov, ktoré sú známe. S každou ďalšou iteráciou sú presnejšie a napokon dokážu s pomerne veľkou presnosťou prinášať pravdepodobné odpovede na všetky tieto otázky.

Žiadna okrajová záležitosť

Podľa prieskumu spoločnosti CFO Research medzi pol druha tisícom finančných riaditeľov až dve tretiny z nich vidia obrovský prínos dát v najbližších piatich rokoch. Aby sa však dáta zmenili na konkurenčnú výhodu, firmy musia výrazne zmeniť svoje procesy, zamerať sa na iné zručnosti a najmä získať správnu technológiu.

Tie, ktoré už dnes stavili na digitálnu transformáciu a moderné nástroje, dokážu zdolávať nástrahy dnešnej ekonomiky s omnoho väčšou ľahkosťou. Príkladom môže byť jedna z on-line bánk na americkom trhu. Live Oak Bank sa špecializuje na malé firmy a zvlášť na vytypované prostredia, ako sú veterinárne ordinácie alebo lekárne. Preto potrebuje byť rýchla a flexibilná. Banka používa na riadenie svojich rozhodnutí nástroje prediktívnej analytiky a dokáže tak plynule prispôsobovať svoju stratégiu rýchlo sa meniacim podmienkam na trhu.

Výhodná investícia

Na prijatie jedného rozhodnutia však netreba ani pokročilé algoritmy prediktívnych modelov. A síce ide o to, že investícia do nástrojov prediktívnej analytiky pomôže zlepšiť rozhodovanie v organizácii a zvýši tak výnosnosť každej ďalšej investície.

Tradičný softvér je neoceniteľný pomocník pri vyhodnocovaní štruktúrovaných dát. Dostali sme sa však do doby, keď sú firmy zahltené obrovskými objemami dát, ktorým štruktúra chýba – či už sú to externé finančné reportingové systémy, alebo hoci aj kvantá komentárov na sociálnych sieťach.

Prediktívna analytika z nich dokáže vydestilovať odpovede na otázky, ktoré treba na presnejšie plánovanie a rozhodovanie. Odpovede budú navyše založené na tom, čo sa deje teraz a čo sa bude pravdepodobne diať v budúcnosti, a nie výlučne na tom, čo sa stalo v minulosti.

Autor: Peter Mravčák, Presales Solution Architect

Zobrazit Galériu

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Linux súkromne i pracovne v2.0 (13. časť)

09.10.2016 23:19

Sysdig/falco V predošlej časti seriálu sme nástroj Falco definovali ako behaviorálny monitor, ktorý pomocou vopred zadaných pravidiel deteguje podozrivé správanie sledovaných aktivít. Pokiaľ v prípad ...

ITPro

Jednotný digitálny trh je šanca pre pripravených

09.10.2016 00:00

Do piatich rokov sa bude musieť pred dravou a inovatívnou konkurenciou skloniť tretina firiem, ktoré sú dnes vo svojich odvetviach v top dvadsiatke. Podľa predpovede analytikov z IDC budú mať neúspešn ...

ITPro

Systémy na komunikáciu v reálnom čase

09.10.2016 00:00

Ušetrite na chlebíčkoch, vzdelávajte moderne Takmer 70 percent všetkých nákladov na vzdelávacie aktivity firiem pohltí cestovanie, ubytovanie a strava. Osobná účasť zväčša znamená chlebíčky a kávu za ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá