Image
6.4.2016 0 Comments

IT Pro: Odomknite svoje firemné dáta

Venovať pozornosť firemným dátam je dnes esenciou úspechu v biznise a v silne konkurenčnom svete výrobných firiem to platí dvojnásobne. Viac ako inde sa tu oplatí klásť dôraz na efektívny zber, spracovávanie a zmysluplnú prezentáciu firemných dát. V tom sa najďalej dostali riešenia Data Discovery, ktoré patria do technologickej rodiny Business Intelligence (BI).

Problémom výrobných firiem nielen u nás je, že cenné informácie častokrát zostávajú „uzamknuté“ v produkčných systémoch. Mnohí aj tušia svoje skryté rezervy, nedokážu ich však pomenovať. O nízkej produktivite výrobnej linky či zlej vyťaženosti sa dozvedia až na konci týždňa či mesiaca, keď s tým už nejde nič robiť. Ich rozhodovanie je viac intuitívne, ako založené na faktoch.

Naproti tomu stoja Data Discovery nástroje, ktoré dokážu „odomknúť“ údaje z rôznych zdrojov a excelujú v analýzach a reportoch. Teda aspoň tie najlepšie z nich. V praxi to znamená, že detailný analytický pohľad na výrobné linky, ich produktivitu, logistiku či financie, budete mať okamžite, nie o týždne či dokonca mesiace. Tieto technológie pomaly dávajú zabudnúť na tradičné prístupy k biznisovej analytike, ako budovanie dátových skladov, či OLAP technológie, kde sa bez drahej externej firmy nezaobídete a všetko trvá nesmierne dlho.

Na Excel radšej zabudnite

Aj keď väčšina bežných IT systémov disponuje kvalitou pri zbere dát, ich reportingová nadstavba je zväčša nedostatočná. Získať nejakú informáciu znamená prehrabávať sa množstvom parametrov, kým nájdete ten správny. Na zostavu čakáte aj desiatky minút, či dokonca hodiny. A to ani nemusí obsahovať všetky informácie, ktoré práve potrebujete. Takto vás aj prejde chuť, niečo tam hľadať. Keďže väčšinou už na nič iné nie sú peniaze, analytika je spravidla vydaná na milosť a nemilosť Excelu.

V rámci výroby je kľúčové udržiavať nízke náklady bez kompromisov v kvalite. Aj preto je synchronizácia jednotlivých výrobných zložiek a vstupov kľúčová. Prvoradé je vyťažiť výrobné linky čo najviac a udržiavať vysokú mieru produktivity. Ako to však dosiahnuť? Výrobný proces totiž ovplyvňuje množstvo premenných ako výkon majstra či tímu, kvalita a dostupnosť surovín, používané zariadenia a mnoho ďalších. Ak výrobu ovplyvňujú negatívne, môžu ju spomaliť či dokonca zastaviť, čo znamená prestoje, chybné produkty, neočakávané náklady, stratu výnosov.

Problémom však je, že dáta pre ich riadenie treba často zo systémov získavať manuálne. Spravidla sú exportované do Excelu, potom sa zostavujú do rôznych tabuliek, grafov a rozsiahlych reportov. Je za tým množstvo práce a reporting tak trvá veľmi dlho, nehovoriac o chybách. V čase, keď majstri, vedúci výroby, či vedenie tieto informácie dostanú, sú už často neaktuálne a teda zbytočné.

Limitom Excelu alebo tradičných BI riešení sú aj veľké objemy dát, ktoré vo výrobe nie sú žiadnou výnimkou. Skúste dať niekoľko miliónov či dokonca desiatok miliónov riadkov do Excelu a ešte s tým aj pracovať. Excel na to nie dimenzovaný a analýzy buď potrvajú pridlho alebo budú neustále „padať“. Naproti tomu Data Discovery dokáže vďaka inovatívnym technológiám ako asociatívne vyhľadávanie či in-memory prinášať výsledky za sekundy či minúty, čo predtým trvalo dni aj týždne.

V priamom prenose

Jednou z vecí, ktorú si manažéri na Data Discovery riešeniach cenia najviac, je spomínaný aktuálny pohľad na výrobu. Okamžite vidia tie údaje, ktoré potrebujú – či už je to výkon jednotlivých majstrov či pracovných zmien, vyťaženie kapacít, rozpracovanú výrobu, počet vyrobených kusov, materiálovú skladbu, zásoby a podobne. Zodpovední pracovníci majú priebežné informácie a dokážu tak výrobu doslova „za behu“ prispôsobiť cieľom. Dôležité však je, aby spätná väzba prišla čím skôr, o mesiac si na dnešný problém už nikto pamätať nebude.

Nemenej dôležitým faktom je, že moderné BI nástroje dokážu „hovoriť ich jazykom“. Teda vizuál reportingu je možné zostaviť formou tabuliek, grafov či iných objektov tak, aby im používateľ rozumel na prvý pohľad tak, ako je zvyknutý informácie analyzovať .

Čo to znamená v praxi? V oceliarni si napríklad majstri môžu pozrieť aká bola výťažnosť v porovnaní s plánom, posúdiť dôvody nižšej produktivity a prijať opatrenia. Umožní efektívnejšie plánovať výrobu a logistiku a pomôže odstrániť prestoje. Ak k nejakým dôjde, veľmi rýchlo zistíte či boli spôsobené poruchou stroja alebo ľudskou chybou. Vedúci pracovníci vďaka tomu môžu denne vytvárať tlak na zvyšovanie produktivity.

Logistika na prvom mieste

Typickým príkladom kde dochádza k výrazným stratám času a kapacít je logistika. Je to chrbtová kosť každej výrobnej firmy a jej hladké fungovanie je kľúčom k prosperite. V dnešnej dobe je priam nutnosťou zabezpečiť materiálové vstupy formou „just in time“ dodávok.  Logistika pokrýva veľa činností a vyžaduje si prácu s množstvom rôznorodých informácií – objednávky z CRM systému, zásoby zo skladového systému, plán výroby alebo napríklad evidencia dopravy a distribúcie výrobkov. Získavanie týchto informácií je však často náročné na manuálnu prácu. Najskôr si musí pracovník logistiky otvoriť zostavu s objednávkami, potom si prácne „rozklikať“ zostavy s dostupnosťou jednotlivých materiálov a preveriť detaily. 

Na pomoc tu opäť prichádzajú nástroje Data Discovery, schopné automaticky spolupracovať s viacerými systémami naraz. V praxi to funguje tak, že pracovníci na základe objednávok či obchodného plánu zadajú do systému vstupy a ten podľa nich naplánuje výrobu, objem materiálu na sklade, alebo trebárs bezpečnostné zásoby. Softvér umožní simulovať rôzne scenáre vývoja, napríklad nižší či vyšší objem objednávok, zásob, kapacít a podobne. Vedúci pracovníci si tak môžu dolaďovať vyťaženosť zariadení alebo zamestnancov. Takto je aj možné odhaliť riziká súvisiace s prestojmi alebo napríklad exspiráciami a podľa toho plánovať výrobu.

Plánovanie v novom šate

Popri logistike je u výroby mimoriadne dôležité aj jej plánovanie. Aj malé nepresnosti v pláne kapacít, či výrobného programu sa môžu skončiť chybnými výrobkami, či dokonca odstávkou časti výroby. V tom lepšom prípade. Bavíme sa totiž o sektore, kde neplánovaná odstávka vysokej pece môže položiť fabriku. Je iróniou, že aj napriek týmto rizikám výrobné firmy stále plánujú v Exceli.

Potom sú tu aj ďalšie prístupy, ktoré sú síce sofistikované, ale sú aj extrémne drahé. Sem patria napríklad plánovacie moduly typu APS. Navyše, nie je jednoduché takýto systém nasadiť tak, aby fungoval bezproblémovo. Často sa stáva, že implementácie APS modulov neprebehnú správne. Firma si tak do svojho IT prostredia dovedie „mamuta“, ktorého prevádzka bude náročná časovo, organizačne a aj finančne.

Pritom existujú oveľa jednoduchšie a efektívnejšie „lean“ prístupy, s ktorými je možné sústrediť sa na podstatu a efektívne naplánovať výrobu. Aj tu má Data Discovery čo ponúknuť. Najlepšie nástroje dokážu celý proces plánovania výrazne zjednodušiť, pritom zohľadňujú všetky možné parametre – rôzne výrobné linky, úzke miesta, objem skladov, baliacu či dopravnú kapacitu, zásoby, počet ľudí, zmeny, energie, suroviny a iné. Bokom nezostávajú ani technické normy a legislatíva.

Takéto riešenia dokážu znížiť zaťaženie „plánovačov“ až o 95 %, čo v podstate zmení ich rolu v plánovacom procese. Stačí im už len zadávať vstupné parametre, pomocou ktorých sa všetky detaily a kapacity automaticky prerátajú. Pracovníci potom už len kontrolujú výstupy. Firma tak okamžite vidí ako sa zmena prejaví na vyťažení kapacít a úzkych miestach naprieč celým výrobným programom.

Financie pod drobnohľadom

Okrem sledovania aktuálnej finančnej kondície patrí medzi boľavé miesta u výrobných spoločností aj sledovanie ziskovosti produktov a s tým súvisiaca efektivita výroby. Stále viac firiem využíva metodiky ako activity based management a mnohé ďalšie, ktoré dokážu veľmi presne spočítať náklady na produkt, zákazníka, či distribučný kanál. Firma sa vďaka nim dozvie na čom zarába a na čom stráca. Neraz manažér po vzhliadnutí takéhoto výstupu doslova „spadol zo stoličky“, najmä keď sa ukázalo, že na nosnej produktovej rade, o ktorej ziskovosti boli všetci presvedčení, každý mesiac vytvárajú čoraz väčšiu stratu.

Ján Slašťan, Senior Business Developer, EMARK


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro 1

Rozšírená realita pomôže školám

17.12.2016 00:05

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, ...

ITPro

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

13.12.2016 11:52

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v ...

ITPro

Programujeme pre Android 26 / Session Initiation protocol API

11.12.2016 00:00

Nie je žiadnym prekvapením, že Android API (od verzie 9) obsahuje podporu SIP protokolu a to vo forme automatizovaných služieb, pomocou ktorých manažuje prichádzajúce a odchádzajúce hovory. SIP spojen ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ShowIT

Najnovšie videá