4.3.2016 0 Comments

IT Pro: Budúcnosť digitálnych identít

Ľudia trávia čoraz viac času v digitálnom svete. Notoricky známe sociálne siete predstavujú akúsi špičku ľadovca. Pre našu budúcnosť sú však dôležitejšie iné spôsoby využitia digitálneho priestoru: vzdialená práca, vzdelávanie, spolupráca vo virtuálnych tímoch a podobné aktivity, ktoré vytvárajú hodnoty a sú kľúčové pre rozvoj znalostnej ekonomiky. Všetky tieto aktivity však spája spoločný koncept: digitálna identita.

Je prirodzené, že digitálna identita je jadrom akejkoľvek ľudskej aktivity v kybernetickom priestore. Bez efektívnej reprezentácie identity nemožno zostaviť produktívnu telekonferenciu, nemožno začleniť ľudí do tímu, nedajú sa efektívne odovzdávať informácie. Momentálne žijeme vo svete, kde sa digitálne identity spravujú prijateľným spôsobom len vnútri vyspelejších firiem a podobných organizácií. Preto je komunikácia v takej organizácii efektívna: možno zdieľať kalendáre, súbory, zostavovať projektové tímy. Čoraz viac práce sa však vykonáva mimo uzatvoreného prostredia tradičnej firmy. Vznikajú tímy zložené z niekoľkých firiem, napríklad tímy zahŕňajúce odborníkov zo strany dodávateľa, odberateľa a integrátora. Alebo obchodné tímy zložené z vybraných ľudí z partnerskej siete. Pri týchto tímoch však nastáva problém s komunikáciou. Už len jednoduché naplánovanie stretnutia v čase, keď majú všetci členovia voľno, je heroická úloha. Kalendárový systém jednej firmy nevie o kalendároch ľudí z druhej firmy, a tak nevie, kedy majú voľný čas na stretnutie. Podobne je to pri zdieľaní súborov, telekonferenciách a v podstate akejkoľvek komunikácii. Spolupráca v takom tíme je preto oveľa menej efektívna ako v prípade interných tímov. V nádeji na riešenie situácie sa členovia tímu často uchyľujú k využívaniu ľahko dostupných cloudových služieb. Tieto služby však často predstavujú bezpečnostné riziko, problematická je kontinuita procesov, archivácia údajov a chýba celková schopnosť takúto spoluprácu akokoľvek riadiť.

Azda najlepšie riešenie takýchto problémov je hlbšie využitie konceptu digitálnej identity. Keby bolo možné prepojiť identity ľudí v rôznych organizáciách, efektivita spolupráce by sa výrazne zlepšila. Záznam o identite by mohol odkazovať na jej kalendár. Identitu by bolo možné zaradiť do virtuálneho tímu, a tak by získala prístup k zdieľaným súborom. Identita by sa objavila v tímovom zozname kontaktov a bolo by možné efektívne poslať správu alebo uskutočniť telekonferenciu.

Kľúčom k tomuto riešeniu je, samozrejme, technologická otvorenosť a štandardizácia. Systémy v rôznych organizáciách, vytvorené rôznymi autormi, musia vedieť spolupracovať. Dôležitá je takisto bezpečnosť systému a zachovanie súkromia používateľov. Tieto koncepty sú rozpracované už viac ako desaťročie a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti dôjde k ich plnohodnotnému nasadeniu. Produkty s otvoreným zdrojovým kódom (open source) sú v tejto oblasti zrejme najďalej. Momentálne sa používajú najmä na spoluprácu v akademickej oblasti. Aplikácia podobných princípov v komerčnej sfére je však len otázka času.

Po plnom nasadení technológií digitálnych identít budeme môcť efektívne komunikovať s kýmkoľvek bez ohľadu na to, či pracuje pre rovnakú firmu alebo nie. Bude jednoduché vytvárať pracovné skupiny, zdieľať údaje, spolupracovať na zostavovaní spoločných databáz, vyhodnocovaní údajov a podobných obchodných činnostiach. Obrovské zlepšenia sa očakávajú v technologických a kreatívnych oblastiach. Cloudové služby na spoluprácu na softvérových projektoch jasne ukazujú, aké zlepšenia sa dajú dosiahnuť aj s pomerne jednoduchým systémom. Prepojením týchto systémov s internými systémami organizácie sa otvorí úplne nová dimenzia v technologických inováciách. Zlepší sa spolupráca na softvérových projektoch a otvoria sa možnosti na vzdialenú kreatívnu prácu. Ak sa podarí zvýšiť efektivitu práce na diaľku, zníži sa aj potreba každodenného dochádzania za prácou, čo ušetrí obrovské množstvo času a v neposlednom rade aj životné prostredie.

Niektoré základné vlastnosti sú k dispozícii už aj dnes. Napríklad vyspelé produkty na správu identít dokážu spravovať aj projekty a projektové tímy. Dátové štruktúry potrebné na štart projektu sa zakladajú automaticky a projekt dostáva svojho vedúceho, na ktorého je plne delegovaná správa projektu. Automaticky sa vytvárajú aj miesta na zdieľané súbory, repozitáre zdrojových kódov, wiki priestory a podobne. Projekt je pripravený na plnohodnotnú prácu už niekoľko sekúnd po jeho schválení. Takáto automatizácia je výhodná najmä pre technologické a silne projektovo orientované organizácie. Technológie federácie identít pridávajú možnosť prístupu ľudí z jednej organizácie k službám v iných organizáciách, čo pridáva riešeniu nový rozmer. Spojením týchto dvoch funkcií možno aspoň čiastočne udržiavať projektové tímy medzi rôznymi organizáciami.

Digitálna identita je aj kľúčom k efektívnemu používaniu mobilných zariadení a internetu vecí. Dnes už je bežné, že jeden človek vlastní niekoľko zariadení a očakáva, že údaje sa medzi nimi zdieľajú. Problém je v tom, že údaje sa zdieľajú len medzi kompatibilnými zariadeniami. Toto zdieľanie je navyše sprostredkované nadnárodnou korporáciou, ktorá v tomto smere vystupuje ako monopol. Plný potenciál digitálnej identity umožní zbaviť sa monopolov a zdieľať údaje bezpečne a voľne.

Použitím princípov digitálnej identity aj dnes možno vytvoriť efektívne riešenia, ktoré prinesú nesporné výhody najmä v podnikových prostrediach. Úplné rozvinutie potenciálu digitálnej identity však máme ešte stále pred sebou. Môžeme sa tešiť na obrovské zlepšenie nášho digitálneho života, keď sa nová generácia technológií dostane z laboratórií do praxe.

Evolveum


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro 1

Rozšírená realita pomôže školám

17.12.2016 00:05

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, ...

ITPro

Linux súkromne i pracovne v2.0 (15. časť): SIP (Session Initiation Protocol)

13.12.2016 11:58

Je priam neuveriteľné, aké množstvo užitočných informácií a faktov súvisiacich s IP telefóniou (VoIP) sa skrýva za takou jednoduchou skratkou, ako je SIP. Nejde pritom iba o protokol, ale o mnoho ďalš ...

ITPro

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

13.12.2016 11:52

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá