22.10.2015 0 Comments

IFS Aplikácie riadia procesy spoločnosti IMC Slovakia

Spoločnosť IFS, globálny dodávateľ podnikových aplikácií, implementovala IFS Aplikácie™ v spoločnosti IMC Slovakia, ktorej hlavnou oblasťou pôsobenia je strojárenská výroba - od súčiastok až po kompletné stroje.

Spoločnosť IMC využívala ERP systém, ktorý zabezpečoval podporu podnikových procesov vo výrobe, nákupe, riadení zásob a distribúcii. Na riadenie financií a účtovníctva sa využíval ďalší systém, pretože primárny systém neobsahoval legislatívu Slovenskej republiky. Preto bolo nutné procesy zastrešiť jednou aplikáciou od jedného dodávateľa tak, aby bola zaručená integrácia procesov materskej spoločnosti aj ďalších spoločností patriacich do skupiny IMC.

Pri výbere aplikácie bolo dôležité vybrať taký podnikový systém, ktorý nielen podporuje správu viacerých spoločností v jednej databáze, ale zároveň dokáže efektívne vytvárať a spracovávať doklady, ktoré v rámci spolupráce medzi jednotlivými spoločnosti vznikajú", hovorí Ján Tomana, správca IS a vedúci projektu implementácie.

Implementácia riešenia

V rámci implementácie prebehlo nastavovanie logiky systému na základe návrhu riešenia spracovaného v prvých etapách, testovanie a overenie funkčnosti a prenos dát z pôvodného systému. Následne boli spustené finančné moduly. Počas nasledujúcich šiestich mesiacov sa uskutočnilo spustenie rutinnej prevádzky systému pokrývajúcej procesy v oblasti konštrukcie, plánovania, dielenského riadenia a evidencie výroby, riadenia kvality, nákupu, skladového hospodárstva, predaja a expedície. Takisto sa spustilo riadenie zamestnancov a pripojenie na dochádzkový systém, aby bolo možné efektívne sledovať a vyhodnocovať záznamy z evidencie výroby. Súčasťou riešenia uvedeného do prevádzky boli aj nástroje na správu dokumentov a reporting.

Bolo potrebné preniesť značné množstvo údajov, pričom filozofia správy dát v starom a novom systéme bola značne odlišná - napríklad v oblasti rozpracovanej výroby", hovorí Ján Tomana a pokračuje: „takisto bolo potrebné zaistiť, aby systém zodpovedal našim potrebám. Časti úprav sme si zaisťovali sami, rozsiahlejšie úpravy riešil dodávateľ systému IFS Slovakia".

Rutinná prevádzka

IMC Slovakia realizuje kusovú alebo malosériovú výrobu podľa objednávok zákazníkov, väčšinou podľa dodanej výkresovej dokumentácie. V prostredí IFS Aplikácií sa na riadenie výroby využíva systém riadenia výroby prostredníctvom dynamických objednávok - DOP, ktorý je odvodený od filozofie Seiban. Nákup sa riadi prostredníctvom nástrojov MRP. V súčasnosti je v systéme evidovaných viac ako tristotisíc položiek a mesačne sa spracuje okolo 50-tisíc výrobných objednávok. Celkovo v systéme pracuje 109 používateľov, prostredníctvom terminálu realizované práce do systému zadáva 250 pracovníkov. Na odvod výroby z výrobných objednávok sú k dispozícii mobilné zariadenia a na evidenciu výroby a odovzdaného tovaru sa využívajú čiarové kódy, ktoré obsahuje výrobná dokumentácia. Predaj materiálu je v IFS Aplikáciách riešený štandardnou funkcionalitou na úrovni tzv. Distribučných objednávok.

Výhľad do budúcna

Po ukončení projektu implementácie zaviedli v IMC Slovakia dodatočný obeh došlých faktúr a plánujú rozšíriť využitie nástrojov na mobilné riadenie skladu. Presná evidencia výroby umožňuje využiť plánovacie nástroje IFS Advanced Planning Board na optimalizáciu výrobného procesu. Takisto sa pripravuje využitie nástrojov na plánovanie a riadenie údržby a riadenie projektov.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá