22.2.2013 0 Comments

IBM predstavila nové modely PureSystems

Cieľom spoločnosti IBM (NYSE: IBM) je, aby sa Big Data a Cloud stali čo najskôr dostupnými pre podniky všetkých veľkostí. Pre jednoduchšie a rýchlejšie zavádzanie riešení pre Big Data a Cloud predstavila IBM novinky v oblasti expertných integrovaných systémov PureSystems.

Spoločnosti, ktoré doteraz zápasili s obmedzenými možnosťami a zdrojmi v oblasti IT môžu dnes vďaka novým PureSystems od IBM oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým spracovávať veľký objem dát a zachytiť trendy, ktoré možu ovplyvniť ich podnikanie. Nové modely PureSystems zároveň pomáhajú odstraňovať prekážky spojené s rozvojom služieb využívajúcich Cloud, pretože zjednodušujú poskytovanie, zavádzanie a správu cloudového prostredia. Zároveň sa tak otvárajú nové možnosti pre spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch a pre firmy, ako sú napríklad poskytovatelia riadených ICT služieb (Managed Service Providers - MSP).

Menší systém PureApplication: Tento nový "minimodel" ponúka spoločnostiam s obmedzeným rozpočtom a zdrojmi "instantný cloud". Zaisťuje akúkoľvek infraštruktúru a riadiaci softvér potrebný k rýchlemu vývoju a zavádzaniu nových aplikácií v cloude alebo v danom zariadení a pomáha odstraňovať zložité, časovo a pracovne náročné procesy. Vďaka menším konfiguráciám tento model otvára nové príležitosti pre poskytovateľov služieb a firmy na rozvíjajúcich sa trhoch, bez toho, aby sa dopúšťal kompromisov v podobe slabšieho výkonu.

PureApplication System s využitím POWER7+: Tento systém je určený pre väčšie podniky, pôsobiace predovšetkým v oblasti finančných služieb a poisťovníctva. Umožňuje im lepšie riadiť a udržiavať výpočtovo a transakčne náročné aplikácie v rôznorodom prostredí cloudu, kde je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenie bezchybného fungovania a špičkového výkonu. Na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, kde veľké podniky využívajú už mnohé vysoko výkonné aplikácie na POWER systémoch pomáha táto novinka spoločnostiam dostať sa do prostredia cloudu a využívať tieto aplikácie ešte efektívnejšie.

Širšia ponuka softvérových vzorcov: Vzorce dostupné prostredníctvom centra PureSystems Centre predstavujú inovatívny prístup, ktorý automatizuje softvér manažment a výrazne skracuje čas potrebný na inštaláciu, riadenie a údržbu aplikácií. Okrem vzorcov produkovaných tretími stranami (nezávislí výrobcovia softvéru - ISV) obsahujú nové vzorce pre softvér IBM tiež vzorce určené pre správu mobilných aplikácií, integráciu aplikácií, asset management a social business, ako napríklad IBM Web Experience Patterns for WebSphere Portal Server and Web Content Manager, IBM Connections Hypervisor Edition alebo IBM Mixed Language Application Modernization Patterns.

Edícia PureFlex System a Flex Systems pre MSP: IBM vytvorila verziu pre IBM PureFlex System a IBM Flex System určenú pre poskytovateľov riadených služieb (MSP), ktoré ponúkajú platformu pre rýchlejšie zavádzanie cloudu. Riešenie sa jednoduchšie ovláda a je ekonomicky výhodnejšie oproti platforme, ktorú by si poskytovateľ musel vybudovať sám. Vďaka tomu sa znižujú prevádzkové náklady, a najmä náklady na administráciu a nastavenie systému. Pre poskytovateľov, ktorí sú registrovanými obchodnými partnermi IBM, sú pripravené možnosti financovania tak, aby odzrkadľovali aj cash flow a investičné priority týchto klientov.

Desktopová infraštruktúra SmartCloud: IBM tiež ohlásila novú desktopovú infraštruktúru SmartCloud pre IBM PureFlex System a Flex Systems. Táto nová ponuka zvýši celkovú kvalitu a spoľahlivosť virtuálnych desktopov a dovolí IT manažérom riešenia virtuálnych desktopov jednoduchšie riadiť, zabezpečovať a zavádzať. Klienti môžu teraz bezpečne realizovať desktopový prístup k mobilným zariadeniam. Ten bude možné bezpečne nastaviť v priebehu niekoľkých minút a umožní rýchly návrat do pôvodného stavu po krádeži, zlyhaní či nehode.

Obrázky k tlačovej správe nájdete Tu


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Nemecko chce od roku 2030 zakázať vozidlá so spaľovacím motorom

21.10.2016 00:10

Nemecko sa nechce spoliehať len na finančné stimuly pri kúpe automobilov bez emisií. Spolková rada schválila rezolúciu vyzývajúcu na zákaz predaja nových automobilov so spaľovacím motorom od roku 2030 ...

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá