28.7.2014 0 Comments

IAB Europe AdEx Benchmark 2013 sumárna správa odhaľuje robustný nárast digital reklamy naprieč Európou.

Rast výdavkov do digitálnej reklamy je ťahaný inováciami v mobilnej a video reklame a programmatic obchodovaním. Rozvíjajúce sa trhy pokračujú vo zvyšovaní ich podielu na total media výdavkoch.

IAB Europe, v spolupráci s IHS Technology, vydala AdEx Benchmark 2013 Report - správu, ktorá hodnotí stav európskeho online reklamného trhu.

Správa je komplexným pohľadom na výdavky v online reklame naprieč Európou, ktoré naberajú na dôležitosti, vzhľadom na vývoj digitálneho biznisu, formovania digitálnej politiky, silnejúcej pan-regionálnej povahy digitálnych investícií a zasadenia Európskych trhov do širšieho globálneho rámca. Táto správa je odpoveďou na súčasné potreby a výzvy v digital odvetví. Od svojho vzniku v roku 2006, sa počet krajín, ktoré sú jej súčasťou zdvojnásobil, rozopoznávajúc dôležitosť úlohy, ktorú má.

V tomto roku správa poukazuje na rast online reklamy o 11.9%, na trhovú hodnotu 27.3 mld Eur, pričom to nie sú to len rozvíjajúce sa trhy, ktoré ťahajú tento rast. Vyspelé trhy, ktoré predovšetkým benefitujú z inovácie online reklamných technológií sa taktiež podieľajú na tomto raste, demonštrujúc udržateľnosť tohto odvetvia.

Top 10 poradie podľa ročného nárastu:

Rusko - 26.8%Turecko - 24.3%Slovensko - 17.3%*Veľká Británia - 16.2%Maďarsko - 16.0%Rakúsko - 15.7%Nórsko- 14.7%Srbsko - 13.4%Taliansko - 13.3%Rumunsko - 13.0%

Od roku 2006, odkedy IAB Europe začala dokumentovať veľkosť európskeho online reklamného trhu, bol rast výdavkov zaznamenaný každoročne. Online zostáva druhou najväčšou mediálnou kategóriou v Európe už druhý rok po sebe, pričom v roku 2014 sa očakáva rozširovanie medzery medzi výdavkami do online vs. trhu novín.

Online výdavky v roku 2013 rástli naprieč všetkými formátmi. Štandardizácia formátov, pokroky v cielení a rozmach video reklamy posilnili dôveru v online reklamu a boli impulzom pre nové investície zo strany brand zadávateľov.

Display reklama zažila svoj najväčší rast (14.9% oproti roku 2012) a spolu so sociálnymi médiami a mobilným marketingom je ťahúňom rastu. V roku 2013 po prvý-krát zaznamenala mobilná reklama dvojciferný podiel na display reklame na úrovni 11,8%. Mobilná reklama je teraz už integrálnou súčasťou reklamných rozpočtov. S pokračujúcim rastom penetrácie mobilného internetu v Európe sa mobilné média stávajú stále atraktívnejším priestorom, v ktorom zadávatelia môžu zasiahnuť svoje cieľové skupiny.

Towsend Feehan, CEO IAB Europe: " Správa poukazuje nielen na pokračujúcu migráciu výdavkov niektorých tradičných médií do digitálnych, ale čo je oveľa dôležitejšie, poukazuje na vytváranie nových reklamných príležitostí v digital, prostredníctvom zvyšujúcej sa penetrácie a sofistikovanosti programmatic obchodovania, mobilnej a video reklamy. Vzhľadom k tomu, že značkoví zadávatelia si uvedomujú potenciál online médií, IAB Europe očakáva nárast programmatic obchodovania prémiovej digitálnej reklamy, vrátane videa".

Online video reklama ukázala silný rast, a to o 45.4% v roku 2013, takmer na úroveň 1,2 mld. Eur. Video reklama priťahuje čoraz viac značkových zadávateľov do online priestoru kvôli blízkosti s TV reklamou formátom, kampaňovými cieľmi a meraním.

Daniel Knapp, riaditeľ pre prieskum reklamy v IHS Technology a autor tohto prieskumu povedal: "Online reklama je oveľa odolnejšia voči makroekonomickým výkyvom než ostatné mediá. Celkovo reklama v médiách poklesla v roku 2013 v Európe o 2.9%, avšak bez online médií by jej prepad bol až o 8.3%. Modely založené na výkone, rast značkových výdavkov, cielenie na základe analýzy dát a vplyv automatizácie, spoločne s nárastom mobilnej reklamy a reklamy v sociálnych sieťach, umožnili online prekonať ostatné média dokonca aj v týchto ťažkých ekonomických časoch".

IAB Europe podporuje rast nových oblastí interaktívneho reklamného ekosystému prostredníctvom tvarovania prostredia regulácie,investícií do prieskumu a edukácie a rozvoja biznis štandardov. IAB Europe Brand Advertising Committee (IAB Europe komisia pre brand reklamu) obzvlášť napomáha prílevu investícií značiek do digitálnych médií tým, že poskytuje brand zadávateľom nástroje a koncepcie (Brand Advertising Framework) pre zbližovanie digiálnych a tradičných médií.


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

ČR: NETGEAR predstavil najrýchlejší Wifi router R9000

21.10.2016 10:10

Společnost NETGEAR, Inc. (NASDAQGM: NTGR), globální dodavatel inovativních síťových produktů pro koncové uživatele, firmy i poskytovatele služeb, představuje Nighthawk X10 (R9000), první a nejrychlejš ...

Tlačové správy

Microsoft podporuje Europe Code Week a učí deti programovať

21.10.2016 10:00

Jednou z najdôležitejších výziev pracovného trhu Európskej únie bude riešenie priepasti medzi ponukami práce v odbore moderných technológií a digitálnymi zručnosťami mladých ľudí. Pracovný trh Únie to ...

Tlačové správy

Facebook denne priláka viac ako milardu používateľov. Sociálne siete ale prinášajú riziká

21.10.2016 09:40

Obľuba sociálnych sietí stále rastie. Podľa výskumu spoločnosti PewResearch Center využíva sociálne médiá 90 % ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, výrazný nárast pozorujeme aj u starších užívateľov. Na so ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá