16.4.2015 0 Comments

Hromadná pripomienka za žiadosti o informácie bez zaručeného elektronického podpisu

Ministerstvo financií predložilo do neopodstatnene skráteného pripomienkového konania rozsiahly návrh novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci. Niektoré súčasné ustanovenia tohto zákona je možné interpretovať tak, že v ich dôsledku bude obmedzená doterajšia možnosť zasielania žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bez zaručeného elektronického podpisu.

Touto hromadnou pripomienkou preto žiadame:

  • Zaručiť jednoznačnú možnosť podávania žiadostí o informácie bez zaručeného elektronického podpisu, aj obyčajnými e-mailovými žiadosťami, bez povinnosti používania elektronických formulárov.
  • Zaviesť povinnosť pre verejnú správu, aby dokumenty doručované vyvesením na fyzickej úradnej tabuli museli byť v rovnaký deň vyvesené aj na elektronickej úradnej tabuli, aby sa eliminovala hrozba zmeškania lehôt v dôsledku nesprávnej informácie o termíne zverejnenia dokumentu, k čomu už v súčasnosti dochádza.

Zároveň žiadame, aby sa pripomienkové konanie k návrhu novely zákona predĺžilo z 8 kalendárnych dní na štandardnú dobu najmenej 15 pracovných dní, pretože na skrátené pripomienkové konanie neexistuje žiadny dôvod v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády. Takýto postup je vecne neopodstatnený a obmedzuje právo občanov vyjadriť sa k návrhu zákona za podmienok stanovených Legislatívnymi pravidlami vlády.

Zákon o e-Governmente platí už od novembra 2013, avšak až postupne sa ukazujú praktické problémy a bariéry, ktoré môže spôsobiť v dôsledku vyžadovania technológií a prostriedkov, ktoré veľká časť občanov zatiaľ nemá alebo nevie používať. Príkladom môže byť zákon o petičnom práve, ktorý len odkazovaním na zákon o e-Governmente v pôvodnom návrhu vynucoval používanie elektronických občianskych preukazov (čo sa podarilo zvrátiť hromadnou pripomienkou) alebo zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý však v dôsledku zákona o e-Governmente pri predaji pôdy povinne vyžaduje použitie elektronického občianskeho preukazu.

Vynucovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP), elektronických formulárov, či elektronických občianskych preukazov s aktivovaným čipom (eID) pre zasielanie žiadostí o informácie by vytvorilo značnú bariéru pre prístup k informáciám. eID a ZEP zatiaľ má len veľmi malé percento občanov. Softvér a zariadenie pre ich používanie sú zatiaľ málo rozšírené a štát napriek opakovaným prísľubom od decembra 2013 neposkytol potrebný softvér pre iný operačný systém, než je komerčný systém od firmy Microsoft. eID a ani ZEP tak stále nie je možné používať z operačných systémov Apple Mac OS X, GNU/Linux a ani z mobilných zariadení, tabletov či mobilov. Pritom zhruba 20 % zobrazení slovenských webových stránok slovenskými používateľmi sa v súčasnosti uskutočňuje z mobilných zariadení, ktoré štát pre používanie eID, ZEP a množstva štátnych elektronických služieb vôbec nepodporuje.

Túto hromadnú pripomienku je možné podporiť najneskôr vo štvrtok 16. apríla 2015.

Za signatárov hromadnej pripomienky:

Štefan Szilva, stefan.szilva@gmail.com, tel: 02/63815220
Ondrej Dostál, ondrejdostal@institute.sk tel.: 0905 - 914 879

Hromadnú pripomienku je možné podporiť na adrese: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=808149

Návrh zákona: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7976&langEID=1

Zoznam ďalších signatárov hromadnej pripomienky:

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)
Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)
Norbert Brázda, portál Changenet.sk
Martin Šechný, IT špecialista, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Juraj Petrovič, podpredseda OKS
Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú samosprávu, samosprava.institute.sk
Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk
Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk
Gábor Grendel, podpredseda NOVA
Adam Valček aktivista, novinár
Martin Dubéci, analytik, o.z. Alfa
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk
Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

ČR: NETGEAR predstavil najrýchlejší Wifi router R9000

21.10.2016 10:10

Společnost NETGEAR, Inc. (NASDAQGM: NTGR), globální dodavatel inovativních síťových produktů pro koncové uživatele, firmy i poskytovatele služeb, představuje Nighthawk X10 (R9000), první a nejrychlejš ...

Tlačové správy

Microsoft podporuje Europe Code Week a učí deti programovať

21.10.2016 10:00

Jednou z najdôležitejších výziev pracovného trhu Európskej únie bude riešenie priepasti medzi ponukami práce v odbore moderných technológií a digitálnymi zručnosťami mladých ľudí. Pracovný trh Únie to ...

Tlačové správy

Facebook denne priláka viac ako milardu používateľov. Sociálne siete ale prinášajú riziká

21.10.2016 09:40

Obľuba sociálnych sietí stále rastie. Podľa výskumu spoločnosti PewResearch Center využíva sociálne médiá 90 % ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, výrazný nárast pozorujeme aj u starších užívateľov. Na so ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá